Sök Menu

Många sätt att hjälpa

Man kan stöda Stamcellsregistrets verksamhet på många olika sätt. Välj ditt eget sätt att hjälpa och locka också med dina vänner att skapa förutsättningar för att rädda liv!

1) Bli medlem i Stamcellsregistret

Stamcellsregistret behöver årligen ungefär 4 000 nya medlemmar för att effektivt kunna hjälpa patienter i behov av stamcellstransplantation.

Transplantation av blodstamceller utnyttjas bland annat i behandlingen av leukemi. Med transplantatet strävar man till att ersätta cancerpatientens elakartade celler med friska stamceller. Ofta är en transplantation patientens sista chans att tillfriskna, efter det att alla andra vårdmetoder har prövats.

Den som vill bli medlem, ska vara 18–35 år och frisk. Registret behöver framför allt unga män som medlemmar, för män blir, av biologiska orsaker, oftare än kvinnor valda till donatorer. För närvarande har registret färre manliga medlemmar än kvinnliga.

Kontrollera först din lämplighet som stamcellsdonator på adressen www.kanjagdonera.fi och anslut dig till registret!

2) Ge blod

Många patienter i behov av stamcellstransplantation behöver också mycket blodprodukter för att tillfriskna. Blodgivning är ett enkelt och snabbt sätt att hjälpa. En påse donerat blod kan hjälpa upp till tre patienter, för det givna blodet delas upp i komponenter; röda blodkroppar (erytrocyter), trombocyter (”blodplättar”) och plasma. I huvudstadsregionen är det också möjligt att ge endast trombocyter, vilka ofta används i vården av cancerpatienter.

Kontrollera din lämplighet som blodgivare på adressen www.kanjagdonera.fi.

Läs mer om blodgivning.

3) Bli stammis

Om du redan är medlem i Stamcellsregistret, eller om du inte kan bli, eller vara medlem i registret, kan du ändå sporra andra att bli medlemmar. Stammisen vill främja Stamcellsregistrets medlemsvärvning genom att bland sina vänner, arbetskamrater eller kompisar sprida information om registrets betydelse. Vi hoppas att kvinnorna försöker sporra i synnerhet män i sin bekantskapskrets att bli medlemmar i registret.

Sporrande budskap sprids effektivast i de sociala medierna. Du kan föra kampanj i din bekantskapskrets med affischer och broschyrer. Du kan också be Stamcellsregistrets personal komma och berätta om donation av stamceller och medlemskap i registret.

Läs mer om Stammisar.

4) Arrangera en kampanj

Om du planerar en mer omfattande värvningskampanj, bistår Stamcellsregistret dig gärna. Vi levererar material till stöd för din kampanj och hjälper till att sprida information om kampanjen. Vi kommer också gärna för att berätta om vår verksamhet vid evenemang som riktar sig till unga vuxna.

5) Berätta din egen historia

Har du själv donerat blodstamceller, eller genomgått en stamcellstransplantation? Stamcellsregistret letar efter frivilliga patienter och stamcellsdonatorer för olika informationsaktiviteter. Autentiska berättelser sporrar allra bäst och hjälper till att sprida kunskap om registrets betydelse. Kontakta oss om du vill dela med dig av din berättelse, till exempel på vår webbplats, i vårt tryckta material eller på medier.