Sök Menu

Stamceller kan doneras på två olika sätt

​Blodstamceller kan samlas in på två olika sätt: Från blodomloppet och från benmärgen. Vilken metod som används, beror i första hand på patientens tillstånd. Ibland kan man också beakta donatorns önskemål. Oftast samlas stamcellerna in från blodomloppet.

1) Insamling av blodstamceller från blodomloppet

Stamcellerna fås att komma ut i blodomloppet med hjälp av en tillväxtfaktor för vita blodkroppar. Tillväxtfaktorn är ett ämne som också normalt finns i små mängder i människokroppen. Inför en insamling av stamceller från blodomloppet, får donatorn under fyra till fem på varandra följande dagar en injektion med tillväxtfaktor. Donatorn kommer till Helsingfors för den tid behandlingen med tillväxtfaktorn pågår. Injektionen ges dagligen på Mejlans sjukhus.

Den injicerade tillväxtfaktorn gör att stamcellerna i benmärgen ökar och börjar leta sig ut i blodomloppet, därifrån de sedan kan samlas in. Insamlingen sker via kanyler som placeras i armvecket. Insamlingen räcker 5–6 timmar per gång och den görs under en eller två på varandra följande dagar. Stamcellerna samlas in från armvecket utan nedsövning och metoden kräver inte heller att donatorn stannar kvar på sjukhuset. Donatorn är sjukledig under behandlingen med tillväxtfaktor och under själva insamlingen av stamceller, samt under ett par dagar efter åtgärden.

Ungefär 75 procent av alla donationer görs via insamling från blodomloppet.

Återhämtning och risker
Behandlingen med tillväxtfaktor kan som en följd av den ökade mängden stamceller i benmärgen medföra smärtor, mot vilka vanliga värkmediciner hjälper. Smärtorna försvinner snabbt efter insamlingen. Andra biverkningar som kan uppträda, är huvudvärk och symtom som påminner om influensa.

Insamlingen av stamceller från blodomloppet medför ingen sänkning av hemoglobinnivån, för andra blodceller än stamcellerna återförs till blodomloppet i samband med insamlingen. Tillväxtfaktorn för vita blodkroppar har under många år använts i vården av patienter och man känner inte till att behandlingen skulle orsaka långvariga men.

2) Insamling av blodstamceller från benmärgen

Insamling av stamceller från benmärgen sker under nedsövning. Benmärg sugs via nålar i små portioner från det inre av bäckenbenet, strax ovanför stussen. Man samlar in ungefär 300 – 1200 ml benmärg och insamlingen pågår i en dryg timme.

Benmärgsdonatorn kommer till sjukhuset dagen före insamlingen. Man får åka hem redan dagen efter donationen och därefter har man sjukledigt i ungefär en vecka.

Återhämtning och risker
Benmärgen är en vävnad som förnyar sig själv. I stället för den benmärg som donerats, produceras snabbt ny, fungerande benmärg.

Man samlar in ungefär fem procent av benmärgens celler. Detta påverkar inte ens för stunden benmärgens förmåga att producera blodceller. Donation av benmärg försvagar inte heller motståndskraften mot infektionssjukdomar, eller effekten hos vacciner.

En benmärgsdonation motsvarar ungefär två blodgivningar. Därför sjunker donatorns hemoglobinhalt tillfälligt, men den återhämtar sig inom några veckor. Vid behov får donatorn järntabletter för balansering av kroppens järnreserv.

Området där insamlingen görs, ömmar i ungefär en vecka. På huden syns enstaka nålstick, men den kosmetiska olägenheten är liten och vanligtvis övergående. En del donatorer känner sig trötta under dagarna efter insamlingen.


Informationspaket för stamcelldonator