Sök Menu

Kallelse till undersökning

En registermedlem kan bli kallad till fortsatta test. Det betyder att medlemmens vävnadstyp vid de preliminära undersökningarna har konstaterats eventuellt vara lämplig för den cancerpatient som är i behov av en stamcellstransplantation. Avsikten med de fortsatta testen är att säkerställa att vävnadstyperna verkligen är förenliga.

Om registermedlemmen efter testen konstateras vara den lämpligaste donatorn för den aktuella patienten och om medlemmen alltjämt vill hjälpa, inleds planeringen av en stamcellsdonation.

Före donationen genomgår donatorn en noggrann läkarkontroll som inkluderar blodprover. Inga risker tas ifråga om donatorns hälsa. Diskussionen och läkarkontrollen försiggår ungefär en månad före den planerade donationen.

Man kan samla in stamceller på två olika sätt; från blodomloppet och från benmärgen. Läs mer om insamlingssätten.