Sök Menu

Donation av stamceller

​Då du blivit medlem i det finländska Stamcellsregistret, registreras din vävnadstyp i den internationella databasen. Då en patient behöver ett stamcellstransplantat, söker man i denna databas efter en donator med lämplig vävnadstyp.

De flesta av registrets medlemmar får aldrig en kallelse till donation, men varje medlem ger ändå livet en chans. Ju fler medlemmar registret har, desto fler patienter får en möjlighet att tillfriskna. Varje år donerar ungefär 30 finländare blodstamceller. Under 20 år har sammanlagt omkring 600 finländare donerat stamceller.

Stamceller kan samlas in på två olika sätt: Från blodomloppet och från benmärgen. Vilken metod som används, beror i första hand på patientens tillstånd. Ibland kan man också beakta donatorns önskemål. Oftast samlas stamcellerna in från blodomloppet.

Alla donationer sker i Helsingfors
Alla donationer som förmedlas av Stamcellsregistret sker vid Mejlans sjukhus i Helsingfors. Patienter som får transplantat, vårdas antingen vid Helsingfors eller Åbo universitetssjukhus, eller utomlands. Det donerade transplantatet kan antingen avhämtas från sjukhus av personal från det sjukhus där patienten vårdas, eller levereras av Blodtjänsts utbildade kurir.

Donatorn är försäkrad och kostnaderna ersätts
Stamcellsregistret och sjukhuset som ansvarar för donationen ser till att donatorn har ett täckande försäkringsskydd.

Ingen ersättning betalas för donationen, men alla direkta kostnader (såsom kostnader för resor och uppehälle och inkomstbortfall från huvudsyssla) som donationen medfört, ersätts.