Sök Menu

Vem hjälper du när du donerar?Transplantation av stamceller är en vårdform som används då en aggressiv och elakartad blodsjukdom inte kan botas med läkemedel och den återstående, prognosticerade livstiden är kort. De vanligaste sjukdomarna där behandlingen används, är olika former av akut leukemi. Därtill kan till exempel myelom och lymfkörtelcancer behandlas med stamcellstransplantation, om behandling med läkemedel inte ger resultat.

En gåva från en okänd till en okänd

Den som ansluter sig till Stamcellsregistret, förbinder sig att hjälpa vilken som helst patient, barn eller vuxen, landsman eller utlänning. En registermedlem kan inte själv välja till vilken patient han eller hon donerar, för valet av donator avgörs i första hand på basen av faktorer som bestämmer vävnadernas förenlighet.

För var tredje patient i behov av en stamcellstransplantation finner man en lämplig donator bland nära anhöriga och i sådana fall behövs ingen okänd hjälpare. För många patienter finns det dock inte inom familjen en lämplig donator och då måste man leta efter en sådan i det internationella registret. Det finländska stamcellsregistret förmedlar årligen ett hundratal stamcellstransplantat till Finland och andra länder.

​Mer än hälften av patienterna tillfrisknar

Med hjälp av stamcellstransplantation strävar man till att definitivt bota cancern. Andelen som tillfrisknar varierar beroende på patientens sjukdom och utgångsläge. Av vuxna tillfrisknar 50–70 procent och av barnen 60–90 procent.

De vanligaste orsakerna till att en patient avlider, är återfall och komplikationer (infektioner och transplantat-mot-värdsjukdom) i samband med stamcellstransplantationen.