Sök Menu

Att ansluta sig är enkelt

1) Information för dem som ​önskar ansluta sig till registret.


2) Kontrollera om du är lämplig som blodstamcellsdonator www.kanjagdonera.fi

Du kan också ställa frågor genom att ringa telefon 029 300 1515, eller kantasolurekisteri(at)veripalvelu.fi.


3) Fyll i anslutningsblanketten på webben.

När du har fyllt i anslutningsblanketten, får du en verifieringslänk till din e-postadress från atlanta@steiner.cz. För att slutföra registreringen ber vi dig klicka på länken inom en timme.


4) Ta ett prov från munnens insida.

Vi skickar dig per post en bomullspinne för provtagningen och ett kuvert med porto betalt för att skicka salivprovet tillbaka till Blodtjänst. Ta dock inte ett prov om du har en respirator infektion.
OBS. På grund av coronavirusepidemin har vi avbrytit skickandet av salivprovpinnar. Du kan ansluta dig normalt via nätblanketten, men tyvärr hamnar du vänta på bomullspinnarna längre än vanligt.

Bestämningen av blodgrupp, och vävnadstyp ur salivprovet vilket personen som ansluter sig till stamcellsregistret lämnat, görs i ett laboratorium i USA. Endast blodprovet och identifikationskoden som tillhör det skickas till laboratoriet, inga namn eller andra identifierbara uppgifter. Genom avtal försäkrar sig Blodtjänst om att EU:s dataskyddspolicy efterföljs, och att testmaterialet inte används till något annat än det som avses i kontraktet. När vävnadstypen är fastställd sparas uppgifterna både i finska och i hela världens stamcellsregister (World Marrow Donor Association).


5) Returnera provet till Blodtjänst.

Salivprovet används för att göra en preliminär bestämning av vävnadstypen, vilken sedan används vid sökandet efter en lämplig donator. Du kan bli medlem i registret först då du har returnerat provet till Blodtjänst.

 

Tack för att du vill hjälpa!