Sök Menu

Kan du ansluta dig?

Man kan bli medlem i registret om man är frisk och 18 – 35 år.

Du kan testa huruvida du är lämplig som stamcellsdonator på adressen www.kanjagdonera.fi.

Du kan ställa fler frågor på telefon 029 300 1515, eller via e-post på adressen kantasolurekisteri(at)veripalvelu.fi.

Män blir av biologiska orsaker oftare än kvinnor valda till donatorer. För närvarande har registret färre manliga medlemmar än kvinnliga.

Läs mer om medlemskapskriterierna bland vanliga frågor.

Syftet med anslutningskriterierna och eventuella senare läkarundersökningar är att säkerställa, att donationen inte orsakar men för varken patienten eller donatorn.

Allt i ordning för ett medlemskap? Så här ansluter du dig.

 


 

 

 

​Hinder för medlemskap:

• betydande övervikt (viktindex, eller BMI över 35)

• vikt under 50 kg

• kroniska sjukdomar (t.ex. diabetes)

• kontinuerlig medicinering (gäller ej p-piller)

• rikligt rökande (mer än 20 cigarretter per dag)

• låg hemoglobinnivå: kvinnor under 125 g/l, män under 135 g/l

• strukturella ryggproblem (t.ex. diskbråck)

• allergier som medför kraftiga reaktioner (såsom svullnad i svalget)

• bruk av intravenös narkotika

• har varit drabbad av cancer