Sök Menu

Rädda en okänd patient

 

Transplantation av blodstamceller utnyttjas bland annat i behandlingen av leukemi. Med transplantatet strävar man till att ersätta cancerpatientens elakartade celler med friska stamceller. Ofta är en transplantation patientens sista chans att tillfriskna, efter det att alla andra vårdmetoder har prövats.

Anslut dig till Stamcellsregistret. Varje medlem i registret ökar möjligheterna att finna lämpliga donatorer för alla patienter.

För var tredje patient i behov av en stamcellstransplantation finner man en lämplig donator bland nära anhöriga och i sådana fall behövs ingen okänd hjälpare. För många patienter finns det dock inte inom familjen en lämplig donator och då måste man leta efter en sådan i det internationella registret. Blodtjänst upprätthåller Finlands Stamcellsregister, där det finns uppgifter om de personer som lovat donera stamceller till patienter som behöver sådana.

Frivillig vilja att hjälpa

Den som ansluter sig till Stamcellsregistret, förbinder sig att hjälpa vilken som helst patient, barn eller vuxen, landsman eller utlänning. En registermedlem kan inte själv välja till vilken patient han eller hon donerar, för valet av donator avgörs i första hand på basen av faktorer som bestämmer vävnadernas förenlighet.

Att ansluta sig till och höra till stamcellsregistret, baserar sig på en frivillig vilja att hjälpa. Vi hoppas att alla som ansluter sig, fattar sitt beslut självständigt och först efter noggrant övervägande.

Om man anslutit sig till registret, men inte vill eller kan donera stamceller, kan det löna sig att överväga att gå ut ur registret. Det är viktigt att de som hör till registret, verkligen är villiga och beredda att hjälpa, om bönen om hjälp råkar falla på dem. Man kan hjälpa patienter också genom att berätta för sina vänner och bekanta om stamcellsdonation och genom att be dem ansluta sig till registret.

​Fakta om registret

• Verkar inom Finlands Röda Kors Blodtjänst

• Grundat år 1992

• Cirka 60 000 medlemmar, av vilka två tredjedelar är kvinnor

• medlemmarnas medelålder är 36 år.

• Ingår i det världsomspännande register, i vilket det finns över 40 miljoner frivilliga donatorskandidater.

• Årligen donerar 20–40 finländare blodstamceller. Sammanlagt har drygt 900 finländare redan donerat.

• Registret förmedlar varje år ungefär 150 transplantat till patienter i Finland och utomlands.

• Mer än hälften av de patienter som fått ett transplantat, har tillfrisknat via behandlingen.