Sök Menu

​Rädda en okänd patient

Transplantation av blodstamceller utnyttjas bland annat i behandlingen av leukemi. Med transplantatet strävar man till att ersätta cancerpatientens elakartade celler med friska stamceller. Ofta är en transplantation patientens sista chans att tillfriskna, efter det att alla andra vårdmetoder har prövats.

Anslut dig till Stamcellsregistret. Varje medlem i registret ökar möjligheterna att finna lämpliga donatorer för alla patienter.