Sök Menu

Rättsligt meddelande

Allmänna villkor för att använda Finlands Röda Kors Blodtjänst webbplats

1. Villkor

Läs dessa villkor noga innan du besöker Finlands Röda Kors webbplats. Då du använder sidorna godkänner du samtidigt att nedanstående villkor binder dig. Att använda sidorna är inte tillåtet, om du inte accepterar dessa villkor.

Materialet på dessa webbsidor är endast och uteslutande avsett för informationssyfte. Tjänsten och innehållet i dessa webbsidor tillhandahålls "utan förbindelse och som sådant". Finlands Röda Kors Blodtjänst har som mål att under alla omständigheter säkerställa riktigheten och aktualiteten hos uppgifterna på dessa sidor och i tjänsten. Däremot ger Finlands Röda Kors Blodtjänst inte webbplatsen eller dess innehåll garanti av något slag. Finlands Röda Kors Blodtjänst behåller rätten att uppdatera dessa sidor eller stänga dem när som helst.

För att spåra besökarnas beteende använder vi programmet Google Analytics, som tillhandahålls av Google, Inc.. Information som samlas in på detta sätt hjälper oss att utveckla vår webbplats. De kakor (cookies) som Google Analytics använder för detta ändamål hjälper oss att känna igen din dator när du återvänder till vår webbplats eller navigerar på den. Den information som kakorna samlar in är anonym och handlar bland annat om antalet besökare på webbplatsen, från vilka andra webbplatser de kommer och hur de navigerar på vår webbplats. Du kan ändra inställningarna i din webbläsare så att den inte sparar kakor på din dator eller så att du tillfrågas varje gång. Mer information om Google Analytics finns på adressen https://www.google.com/analytics.

2. Tjänsteleverantör och kontaktinformation

Tjänsteleverantören på denna webbplats är Finlands Röda Kors Blodtjänst.
Finlands Röda Kors
Blodtjänst
Stenhagsvägen 7
00310 Helsingfors
tfn 029 300 1010
e-post: info (at) veripalvelu.fi

3. Information från tredje part

Länkarna på denna webbplats är avsedda som informativa länkar. Om denna webbplats har en länk till material som en tredje part producerat eller publicerat, ansvarar Finlands Röda Kors Blodtjänst inte för detta material.

4. Internet e-post

Webbsidans användare påminns om att e-postmeddelanden som skickas via öppet datanätet inte kan garanteras sekretess.

5. Immateriella rättigheter

Finlands Röda Kors Blodtjänst webbsidor innehåller upphovsrättsskyddat material. Äganderätten till dessa webbsidor, samt upphovsrätten och alla andra immateriella rättigheter tillhör Finlands Röda Kors Blodtjänst. Alla rättigheter behålls. Att kopiera innehållet på sidorna eller delar av dessa sidor, att publicera, reproducera, överföra eller förvara utan ägarens tillstånd är förbjudet, med undantag för lagring på en dator eller utskrift för personligt bruk. Materialet på denna webbplats kan användas i pedagogisk verksamhet, som inte utövas i kommersiellt syfte. Materialet får citeras i enlighet med Finlands upphovsrättslag (1961/404). Då materialet citeras bör källan alltid anges. Varumärken, logotyper och andra skyddade symboler får dock inte kopieras, publiceras eller distribueras utan skriftligt tillstånd.

6. Tillämplig lag

Dessa villkor regleras av Finlands lag. ​