Sök Menu

Fem goda skäl att söka tjänst hos oss

1. Vi utför ett betydelsefullt arbete

Vi på Blodtjänst är en länk i den unika hjälpinsats som blodgivarna gör för patienterna. Vi fullföljer vårt uppdrag i samarbete med hälsovårdspersonalen och de frivilliga blodgivarna. Tillsammans skapar vi möjligheter att rädda liv. Vi eftersträvar inte vinst i vår verksamhet.

2. Vi trivs i varandras sällskap

Ett gott samarbete är vår styrka och det märks också regelbundet i våra personalenkäter. Vi hjälper varandra och drar åt samma håll. Samhörigheten stöds av arbetets betydelse, den fortgående utvecklingen av verksamheten, satsningarna på trivseln på arbetsplatsen och på fortsatt personlig utveckling och skolning.

3. Vi satsar på trivseln på arbetsplatsen

Trivseln på arbetsplatsen är en av de värdegrunder som styr vår verksamhet. Vi satsar på flera olika sätt på din trivsel och ditt välbefinnande, samt på en fungerande arbetsgemenskap. Vi följer aktivt upp trivseln på arbetsplatsen via olika enkäter och samtal. Vi utvecklar förmännens arbete och ledarskapet bland annat via regelbundna, året om förekommande kurser för fömännen och utvärderingar av ledarskapet.

Vi motionerar också: via motionstimmar för grupper, en egen konditionshall, program för pausgymnastik och andra former av motion håller vi oss i form. Som stöd för ditt välbefinnande erbjuder vi bland annat motions- och kultursedelförmån, en omfattande arbetsplatshälsovård, och massage, vars kostnader arbetsgivaren delvis står för. Via långa ledigheter och olika system för arbetsturerna strävar vi till att säkerställa återhämtningen och förmågan att klara av arbetet. Moderna arbetsredskap och trivsamma lokaliteter främjar trivseln och ett smidigt arbete.

4. Noggrann handledning

Vi lägger särskilt vikt vid skolningen. Varje uppgift innefattar, beroende på arbetets natur, 1–4 veckors praktisk handledning. Du får därefter under flera månader fortsätta att på olika sätt bekanta dig med organisationens olika enheter och verksamhetsprinciper. Som stöd för handledningen och din fortsatta skolning finns ett elektroniskt handledningsprogram och ett elektroniskt skolningssystem.

5. Vi kan och vi utvecklas

Vi är en ansvarskännande grupp experter från flera olika branscher. Våra värderingar förutsätter att vi i vår verksamhet sörjer för att vår personal skolas och utvecklas. Vi stöder en fortgående skolning för dig via olika såväl interna som externa kurser och genom att erbjuda möjligheter att cirkulera mellan olika arbetsuppgifter. Du kan också skaffa dig mer kunskap genom att delta i olika specialprojekt. Vi stöder också fortsatt utbildning. En aktiv förslagsverksamhet är ett exempel på hur var och en av oss kan delta i utvecklingen av vår verksamhet.

Sök tjänst hos oss och bli en del av vår hjälpinsats!