Sök Menu

Stamcells- och cellterapiprodukter

Blodtjänsts mål är att erbjuda hälsovården tjänster som stöd för cellterapin. De traditionella stamcellsprodukterna och de nya, avancerade cellterapiprodukterna och cellproduktteknologierna är en viktig del i denna verksamhet.

Vi bistår läkarna i sökandet efter lämpliga stamcellsdonatorer för deras patienter. I vårt eget Stamcellsregister finns nästan 50 000 givarkandidater och i de internationella registren finns sammanlagt över 30 miljoner donatorskandidater. Stamcellsregistret söker och förmedlar också placentablodprodukter, antigen från Blodtjänsts egen placentablodbank, där det finns över 3 000 placentablodprodukter lämpliga för behandling av patienter, eller från någon utländsk placentablodbank.

Transplantationscentren måste ha ett av tillsynsmyndigheten utfärdat tillstånd för hematologiska stamcellstransplantationer eller uppfylla internationella ackrediteringskrav (t.ex. FACT-Jacie). Stamcellsregistret har ett giltigt vävnadsinrättningstillstånd utfärdat av Fimea och Qualification status utfärdad av WMDA.

Blodtjänst har också som mål att utveckla och framställa nya, avancerade cellterapiprodukter och –tjänster för den finländska hälsovårdens behov. I samarbete med finländska läkare och internationella samarbetsparter, deltar Blodtjänst aktivt i forskningen i och utvecklingen av nya, avancerade cellterapiprodukter.

Vid Blodtjänsts cellframställningscenter (se nedanstående video) kan man i ändamålsenliga partier framställa nya cellterapiprodukter, vilka klassificeras antingen som ATMP- eller som vävnadsprodukter. Den biologiska primärsubstansen för cellprodukterna fås antingen av frivilliga donatorer (allogen), eller från patienten själv (autolog). Vid cellframställningscentrets GMP-renrumsenhet framställs ur primärsubstansen ATMP-, eller vävnadsprodukter, lämpliga för kliniskt bruk. Vid cellframställningscentret görs också de cellbiologiska kvalitetstesten i anslutning till kvalitetsövervakningen av cellprodukterna.

För närvarande har cellframställningscentret nationellt ATMP-tillstånd att för kliniskt bruk framställa allogena mesenkymala stromaceller för behandling av läkemedelsresistent transplantat-mot-värdreaktion. Därtill isolerar man som legoproduktion autologa keratinocyter för behandling av allvarliga brännskador.

 

 

 

Stamcellsprodukter: kantasolurekisteri(at)veripalvelu.fi
tfn 029 300 1515 (vard. 9–15)

Nya cellterapiprodukter och teknologier:
solutuotantokeskus(at)veripalvelu.fi eller tfn 050 374 2706 (vard.)