Sök Menu

Vävnadsförenlighetsundersökningar

Vid Finlands Röda Kors Blodtjänst verkar det nationella HLA-laboratoriet, som har en lång historia inom den finländska transplantationsverksamheten. Allt sedan 1965 har det vid Blodtjänst utförts tester i anslutning till organ- och stamcellstransplantationer. Den centraliserade verksamheten och förvaringen av prover gör det möjligt att utföra tester som jouruppdrag och att göra brådskande tilläggstester.

 

De huvudsakliga undersökningarna i anslutning till transplantationer gäller bestämning av HLA-gener och leukocytantikroppar, samt korstest d.v.s förenlighetstest. På basen av testresultaten ges ett utlåtande gällande vävnadsförenligheten mellan patienten och donatorkandidaten. I vårt testutbud ingår också HLA-sjukdomsassociationstester och HLA-farmakogenetiska undersökningar. Undersökningarna är ackrediterade av FINAS (T119 SFS-EN ISO/IEC 17025:2017, SFS-EN ISO 15189:2013) och av European Federation for Immunogenetics (EFI). Testen beskrivs här (på finska).

Laboratoriet har dygnet runt jourberedskap för organtransplantationer och det ges ett utlåtande om vävnadsförenligheten för varje organtransplantation.

Vårt expertteam erbjuder klinisk och genetisk konsultation. Vår erfarenhet angående särdragen hos den finländska befolkningen kan utnyttjas redan i ett tidigt skede då man söker efter lämpliga donatorskandidater. Vi är en del av ett omfattande, nationellt nätverk och därtill deltar våra experter aktivt i det nordiska och europeiska samarbetet inom transplantationsverksamheten.

​Kontakt

Vävnadsförenlighetsundersökningar

tfn 029 300 1796, 050 374 2672
(provinfo 029 300 1414)
e-fax 09 454 6253


Jourhavande för vävnadsförenlighet 24/7, tfn 029 300 1212