Sök Menu

Undersökningar av blodgrupp och blodgruppsantikroppar under graviditeten

Alla gravida mödrar i vårt land screenas på Blodtjänst för blodgruppsantikkroppar och samtidigt bestäms också moderns ABO- och RhD-blodgrupp dvs alla undersökningar av rådgivningsprov.  

Undersökningar av blodgrupp och blodgruppsantikroppar hos modern

Alla väntande mödrar screenas för blodgruppsantikroppar i början av graviditeten och samtidigt bestäms också moderns ABO- och RhD-blodgrupp. Screeningen har varit koncentrerad till Blodtjänst sedan 1990. Syftet med undersökningarna är att finna de mödrar, vilkas barn löper risk att insjukna i hemolytisk sjukdom hos foster och nyfödda.

Gravida mödrar screenas i det nationella programmet enligt följande:

Ett blodprov tas under graviditetsvecka 8–12 av alla mödrar som kommer till rådgivningen.
RhD-negativa mödrar screenas dessutom under graviditetsvecka 24-26 eftersom de löper större risk än vanligt att bilda blodgruppsantikroppar.
Om en RhD-positiv moder har fått blodtransfusioner, eller tidigare fött ett barn som behandlats för gulsot, tas ett tilläggsblodprov under graviditetsvecka 36.
Om antikroppar observeras, följer man upp antikroppshalten regelbundet.

På Blodtjänst screenas årligen cirka 60 000 mödrar, av dessa är ungefär 1 % under uppföljning av antikroppar. Största delen av undersökningarna är ackrediterade av FINAS (T119 SFS-EN ISO/IEC 17025:2017, SFS-EN ISO 15189:2013)Testen beskrivs här (på finska).

Blodgruppsundersökningar av foster

Fostrets blodgrupp bestäms för att säkerställa moderns korrekta anti-D-profylax. Fostrets blodgrupp bestäms också vid svår blodgruppsimmunisering, för att underlätta planeringen av vården.

Anti-D-profylax för graviditeter där fostret är RhD-positivt
Fostrets RhD blodgrupp bestäms från moderns plasma
Testet görs under graviditetsvecka 24–26

Planeringen av vården vid svår blodgruppsimmunisering
• Fostrets RhD-blodgrupp bestäms från moderns plasma
• Testen görs från och med graviditetsvecka 12
• Fostrets Rh- och Kell-blodgrupp bestäms från fostervattnet
• Testen görs från och med graviditetsvecka 16


Kontakt:

Undersökningar av rådgivningsprov, information må-fre kl. 9–15
tfn 050 374 2736

neuvolanaytetutkimukset(at)veripalvelu.fi

Länkar:
Provtagning- och försändelseanvisning
Remisser och blanketter
Tutkimusohjekirja (FI)