Sök Menu

Trombocytundersökningar

Blodtjänsts trombocytlaboratorium har verkat som nationellt referenslaboratorium sedan 1970. Vi undersöker funktionsdefekter hos trombocyter samt de immunologiska och ärftliga orsakerna till trombocytopeni. Vår laboratoriepersonal är välutbildad och är väl förtrogen med de speciella testmetoder som används vid undersökning av trombocyter. Metoderna kräver omfattande specialkunskap och test av detta slag utförs i allmänhet inte vid andra, finländska laboratorier. Som enda laboratorium i Finland erbjuder vi bland annat diagnostik för alloimmun trombocytopeni (NAIT/FNAIT). I vårt testutbud ingår också funktionstest av trombocyter, bestämning av membranglykoprotein, test av auto- och alloimmun trombocytopeni, samt heparinintroducerad trombocytopeni. Testen finns beskrivna i testhandboken. Våra remisser och NAIT-konsultationsblanketten finns också på Terveysporttis webbplats.

Våra erfarna experter tolkar alla testresultat på basen av givna remissuppgifter och ger ett skriftligt utlåtande om resultaten. Våra expertläkare bistår vid behov den vårdande läkaren i valet av test, tolkning av resultaten och vårdplaneringen.

Våra trombocyttest är ackrediterade (FINAS T119, ENISO/IEC 17025, EN ISO 15189) och vi bestämmer själv för varje enskilt test normalvärdena för den finländska befolkningen. Via externa, internationella och inhemska kvalitetssäkringsrevisioner förvissar vi oss om att våra metoder fungerar och testresultaten är korrekta.

​Kontakt

Trombocytundersökningar
tfn 029 300 1414
fax 09 454 6212

 

Provtagning- och försändelseanvisning