Sök Menu

Undersökningar av trombocyt transfusionsrespons

​När en patient diagnostiseras med nedsatt trombocyt transfusionssvarrespons på grund av potentiellt immunologiska skäl bör patientens HLA-typ och alla HLA-antikroppar utredas (B – HLATrb, https://www.veripalvelu.fi/terveydenhuollon-ammattilaiset/laboratoriopalvelut/tutkimusohjekirja). Om HLA- antikropparna baserat på undersökningsresultaten kan förklara problem med transfusionsresponsen rekommenderas att man provar HLA-typbestämda trombocytpreparat. Innan man beställer HLA-typbestämda trombocyter bör man konsultera en specialist hos Blodtjänst.

Om HLA-antikropparna inte förklarar de dåliga transfusionsresponsen instruerar specialisterna hos Blodtjänsten att utföra ytterligare undersökningar (eventuella HPA antikroppsundersökningar av Fimlab Oy:s laboratorier).

Vid misstanke om alloimuntrombocytopeni (NAIT) hos nyfödda bör man diskutera med Blodtjänstens specialister innan man beställer HPA-typbestämda trombocyter. Laboratorieundersökningar med anknytning till NAIT:s utförs på Fimlab Laboratoriot Oy (www.fimlab.fi/hemostaasitutkimukset)