Sök Menu

Provtagning- och försändelseanvisning

Läs alltid också, utöver de allmänna, följande, provspecifika anvisningar.

Allmänna postningsanvisningar

Proverna ska märkas i enlighet med de i kraft varande fraktbestämmelserna. Proven borde vara Blodtjänst tillhanda må-fre. kl. 8–16, men vid behov tas prov emot under alla tider av dygnet. Avsändaren ansvarar för att försändelsen levereras till Blodtjänst.

Förenlighetstest på blod görs under jourtid (vardagar kl. 16–8 och under veckoslut) om patientens tillstånd kräver det. Likaså görs under jourtid vävnadsförenlighetstest i samband med organtransplantationer. Då prover skickas som brådskande, ska det undersökande laboratoriet underrättas i förväg, till exempel per fax eller per telefon, om försändelsens leveranssätt och ankomsttid till Helsingfors. Därtill ska det på både försändelsens emballage och följesedel tydligt stå, att försändelsen är brådskande.

Postadress (PB - om prov sänds som brev av Posti)

Finlands Röda Kors, Blodtjänst
(Mottagare/Mottagande enhet t.ex. Blodgruppsundersökningar)
PB 2
01731 Vanda


Leveransadress (t.ex. för taxi- och kurirförsändelser eller om prov levereras av Posti som paket)

Finlands Röda Kors, Blodtjänst
Mottagning av prover
(Mottagande enhet t.ex. Undersökningar av rådgivningsprov)
Oxlänken 13 C
01730 Vanda

Följande leveransalternativ rekommenderas:

Post
Då prov skickas per post, bör postens i kraft varande bestämmelser beaktas. Vi rekommenderar inte, att prov skickas som leverans över veckoslut. Närmare uppgifter www.posti.fi.

Bussfrakt
Proven skickas som expresspaket, varvid Matkahuoltos öppettider bör beaktas. Expressforsedeln ifylls enligt Matkahuoltos anvisningar. På expressforsedeln antecknas, att mottagaren betalar avgifterna för expressfrakten och distributionen. Kunder som använder Matkahuoltos webbaserade kundtjänst, väljer vid ifyllandet av forsedeln som transportalternativ expresspaket, och som tilläggstjänst avhämtning och distribution, samt att mottagaren betalar avgifterna för frakt och distribution. I övrigt följs Matkahuoltos anvisningar. I brådskande fall kan på forsedeln antecknas ”Jakelu heti perille (puh. 029 300 1001)”. Närmare uppgifter: www.matkahuolto.fi.

Flygfrakt
Kunden kommer med den kurirtjänst man använder, överens om flygfrakten så, att frakten lossas omedelbart då flygplanet landat och att transporten från flygplatsen till Blodtjänst ingår i priset. Närmare uppgifter: www.finnair.fi.

Provspecifika anvisningar

Graviditeten
Provtagningsanvisning för undersökningar av blodgrupp och blodgruppsantikroppar under graviditeten
Förpackningsinstruktioner för blodprov, undersökningar av blodgrupp och blodgruppsantikroppar under graviditeten

Konsultation
Anvisningar om sändande av konsultationsbegäran beträffande identifiering av erytrocytantikroppar

​Provinfo

Provinfo är Blodtjänsts telefonkonsultationstjänst för prover, med vars hjälp vi vill förbättra vår betjäning av våra laboratoriekunder. Provinfon betjänar i ärenden gällande provtagning och postning av prover. Provinfon erbjuder inte expertkonsultationshjälp och man hanterar eller ger inte heller provresultat.

Om ärendet inte är brådskande, rekommenderas att man kontaktar provinfon per e-post. Vi försöker besvara frågor per e-post inom loppet av nästa vardag.

Provinfons öppettider och kontaktuppgifter:
må-fre. kl. 8–15
tfn 029 300 1414

nayteinfo(at)veripalvelu.fi

Blodgruppsbestämningar

Frågor i anslutning till blodgruppsprover 24/7
tfn 029 300 1920, e-fax 09 454 6230
Under jourtid (vardagar 16–08, lördagar och helgdagar)
tfn 029 300 1001, e-fax 09 454 6245