Sök Menu

Laboratoriets kvalitetssystem


Verksamheten i laboratorierna vid Blodtjänst grundar sig på tillförlitliga laboratorieresultat och hög yrkesskicklighet. Vi har som mål att kontinuerligt utveckla laboratorietjänsterna, öka kundnöjdheten samt förbättra servicenivån och effektiviteten.

Ackrediteringstjänsten FINAS har ackrediterat merparten av blodgruppsundersökningarna och vävnadsförenlighetsundersökningarna. FINAS T119 (SFS-EN ISO/IEC 17025:2017, SFS-EN ISO 15189:2013).

Vävnadsförenlighetsundersökningarna har ackrediterats även av European Federation for Immunogenetics (EFI).

Laboratoriefunktionerna uppfyller även kraven i anslutning till undersökning av blodgivare samt kraven på kvalitetskontroll av blod- och plasmapreparat. Dessa övervakas av Fimea.