Sök Menu

Hemostas- och trombocytundersökningar (Fimlab)

Hemostas- och trombocytundersökningar har 1.9.2019 överförts till Fimlab Laboratoriot Oy:s undersökningsurval (www.fimlab.fi/hemostaasitutkimukset)

Laboratorieundersökningar relaterade till problem med transfusionsrespons utförs fortfarande huvudsakligen hos Blodtjänst, där rollen av patientens HLA-antikroppar för transfusionsresponsen undersöks. I dessa fall bör Blodtjänstens specialister konsulteras då det gäller laboratorieundersökningar och trombocytbeställningar. Vid misstanke om alloimuntrombocytopeni (NAIT) hos nyfödda bör man diskutera med Blodtjänst läkare innan man beställer HPA-typbestämda trombocyter. Laboratorieundersökningar med anknytning till NAIT:s utförs på Fimlab Laboratoriot Oy (www.fimlab.fi/hemostaasitutkimukset)