Sök Menu

Övriga laboratorieundersökningar

Test av IgA-brist

Immunglobulin-A (IgA) brist förekommer bland finländska blodgivare i proportionen 1:500. En del av de personer som lider brist på IgA, utvecklar antikroppar mot IgA. I sådana fall finns det en ökad risk för anafylaktisk reaktion vid blodtransfusion.

Blodtjänst testar mängden IgA i serum och bestämmer vid behov antikropparna mot IgA.