Sök Menu

Övriga laboratorieundersökningar

IgA bristundersökningar

Immunglobulin-A (IgA) brist förekommer bland finländska blodgivare i proportionen 1:500. En del av de personer som lider brist på IgA, utvecklar antikroppar mot IgA. I sådana fall finns det en ökad risk för anafylaktisk reaktion vid blodtransfusion.

IgA koncentrationen (P  IgA eller S  IgA) ska först analyseras i laboratoriet vid det egna sjukhuset. Om IgA koncentrationen ligger under metodens detektionsgräns kan IgA bristundersökningar beställs från Blodtjänst.

Läs mer om IgA bristundersökningar på finska i Tutkimusohjekirja