Sök Menu

Laboratoriernas kontaktuppgifter

Blodgruppsbestämningar
tfn 029 300 1920
fax 09 454 6230

Under jourtid (vardagar kl. 16–08, lördagar och helgdagar)
tfn 029 300 1001
fax 09 454 6245

Undersökningar av blodgrupp och blodgruppsantikroppar under graviditeten
tfn 050 374 2736
fax 09 454 6212

Vävnadsförenlighetstest
tfn 029 300 1796, 050 374 2672
Provinfo tfn 029 300 1414
fax 09 454 6253

Virustest
tfn 029 300 1930
fax 09 454 6236