Sök Menu

Kontaktinformation

Beställningscentralen (24/7)

Blodtjänsts beställningscentral tar emot kundernas beställningar av blodprodukter och läkemedel, frågor i anslutning till dem, anmälningar om biverkningar, samt reklamationer gällande produkter och preparat.
tfn 029 300 1001, e-fax 09 454 6245
Reservnummer 050 3742 685.

Provinfo

Provinfon svarar på frågor gällande provtagning, postning och transport. Provinfon betjänar vardagar kl. 8–16 tfn 029 300 1414, nayteinfo(at)veripalvelu.fi

Laboratorierna

Kontaktuppgifter via denna länk

Stamcellsregistret, koordinatorerna

tfn 029 300 1515
Betjänar vardagar kl. 9-15

Blodsäkerhetsbyrån

tfn 029 300 1100
Betjänar vardagar kl. 9-15
e-fax 09 454 6212

Blodtjänsts växel

tfn 029 300 1010
Övriga kontakter, till exempel gällande medicinska konsultationer och laboratorietest, via Blodtjänsts växel.

​GE RESPONS

NYA KUNDER OCH UPPFÖLJNING AV KUNDDATA:

Nya kunder ombes att fylla i nedanstående blankett om kunduppgifter, för grundande av kundförhållande och debitering.

Blankett för klientuppgifter (FI)

Kunder ombes att fylla i nedanstående blankett om kunduppgifter för uppdatering av uppgifter.

Blankett för uppdatering av kunduppgifterna (FI).

Den ifyllda blanketten skickas till adressen asiakastiedot(at)veripalvelu.fi eller med post till adressen:

Finlands Röda Kors, Blodtjänst
Fakturering
PB 2
01731 Vanda