Sök Menu

Anvisning för mödrar

Nedanstående anvisningar innehåller information om de undersökningar av blodgrupp och blodgruppsantikroppar som görs under graviditeten, samt uppföljningen och vården av antikroppsimmuniseringen. Anvisningarna innehåller också information om den anti-D-profylax, som RhD-negativa mödrar får.

Anvisningarna riktar sig till både rådgivningspersonalen och till de väntande mödrarna.

Undersökningar av blodgrupp och blodgruppsantikroppar under graviditeten
Profylax för RhD-negativa mödrar med anti-D-immunglobulin
Uppföljning och behandling av blodgruppsimmunisering under graviditeten