Sök Menu

Anvisning för förlossningsavdelningar

Jämförelse av RhD-blodgruppsresultaten för foster och nyfödda

Bakgrund

I samband med att den rutinmässiga anti-D-profylaxen av RhD-negativa mödrar med anti-D-immunglobulin inleddes, togs år 2014 vid Blodtjänst i bruk undersökningen  B –Fostrets RHD för anti-D -profylax (förkortat B–SikiöRH, SPRV 5250). Undersökningen gör det möjligt att rikta anti-D-profylaxen till de mödrar,som har ett RhD-positivt foster.

Av de RHD-blodgrupper som bestämts via ett blodprov av modern, avviker bara 0,1 % från den nyföddas serologiska RhD-blodgrupp. Därtill måste vi i 1 % av fallen ge svaret oklart, då rekommenderar vi rutinmässig anti-D-profylax för modern. Bestämningen av ABO- och RhD-blodgrupp från den nyföddas navelblodprov fortsätter som förut och anti-D-profylax efter förlossningen ges på basen av det resultatet. Jämförelsedata och kontrollprov behövs för fortsatt utveckling av metoden.

Anvisning

På förlossningssjukhuset jämförs fostrets RHD-blodgruppsresultat med den nyföddas serologiska resultat:

• Fostrets RHD-blodgruppssvar finns i laboratoriesystemet bland moderns resultat, eller som bilaga till moderns rådgivningskort.
•  Vid jämförelse är det viktigt att kontrollera, att de jämförda proven härrör sig från samma graviditet (fostrets RHD-blodgrupp har undersökts högst 6 månader före navelblodprovet).

 

Avvikelser i den nyföddas RhD-blodgrupp och svaret oklart för fostrets RHD-blodgrupp:

 •  Det återstående navelblodet, eller ett blodprov från hälen skickas till Blodtjänst för bestämning.
•  Remissen Sikiön ja vastasyntyneen RhD-veriryhmätulosten vertaaminen bör fyllas i.

​Kontakt:

Undersökningar av rådgivningsprov, information:
må-to. kl. 8–16 och fre. kl. 8–15
tfn 050 374 2736
neuvolanaytetutkimukset(at)veripalvelu.fi