Sök Menu

Instruktioner för blodtransfusioner

​På dessa sidor finns tips och anvisningar för dem som arbetar med blodtransfusionsterapi. Närmare uppgifter om blodprodukterna, användningen av dem och bland annat blodsäkerheten, finns i Blodtjänsts publikation Handbok för blodprodukter.

Handbok för blodprodukter 2013 (windows och mac)

Blodgruppsalternativ vid transfusion av erytrocyter om produkt av patientens egen blodgrupp tar slut

 

 

Blodgruppsalternativ vid transfusion av trombocyter om produkt av patientens egen blodgrupp tar slut

 

 

Blodgruppsalternativ vid transfusion av OctaplasLG®

 

 

 

​​

Blodtjänst har gett ut ett blodtransfusionskort till hjälp för professionella som genomför blodtransfusioner. Kortet finns att få på både finska och svenska.

Från kortet, som ryms i fickan, kan man enkelt kontrollera bland annat blodprodukternas lagrings- och brukstemperaturer, transplantationsdirektiv i händelse av att den egna blodgruppen tar slut, samt åtgärder då man misstänker biverkningar av blodtransfusionen.
Kort kan beställas på adressen asiakaspalvelu@veripalvelu.fi

Blodtransfusionskort