Sök Menu

Blodsäkerhetsrapporter

Rapporteringen av biverkningar och farosituationer vid blodtransfusion syftar till att upptäcka brister i blodtransfusionsterapin, så att motsvarande biverkningar eller farosituationer kan undvikas i framtiden.

Blodsäkerhetsbyrån sammanställer årligen en rapport över anmälda biverkningar och farosituationer vid blodtransfusioner, samt fel utförda transfusioner.

Läs blodsäkerhetsrapporter här (på finska).