Sök Menu

Blodsäkerhetsrapporter

Rapporteringen av biverkningar och risksituationer vid blodtransfusion syftar till att upptäcka brister i blodtransfusionsterapin, så att motsvarande biverkningar eller risksituationer kan undvikas i framtiden.

Blodsäkerhetsbyrån sammanställer årligen en rapport över anmälda biverkningar och risksituationer vid blodtransfusioner, samt fel utförda transfusioner.

Läs blodsäkerhetsrapporter här (på finska).