Sök Menu

Blodtransfusionens ABO

Blodtransfusionens ABO är en webbkurs i säker blodtransfusion. Den produceras och upprätthålls av Blodtjänst. Kursen lär ut hur en säker blodtransfusion genomförs och kursen riktar sig till sjukskötare och läkare som arbetar med blodtransfusion. Kursen är nyttig också för laboratoriepersonal som utför förenlighetstest inför blodtransfusioner.

​Kursen lämpar sig väl som kursmaterial vid läroanstalter inom hälsovården och som en del av sjukskötarnas skolning för iv-tillstånd. Blodtransfusionens ABO finns på både finska och svenska. Webbkursen kan användas av alla och fungerar med alla webbläsare.

Länk till webbkursen Blodtransfusionens ABO.

 


 

Innehåll

Kursen presenterar egenskaperna hos olika blodprodukter, deras användningsområden, samt visar hur produkterna beställs och hanteras. I slutet av varje avsnitt finns frågor eller åskådliggörande situationsbeskrivningar, via vilka kursdeltagaren kan bedöma sina kunskaper.

Det är skäl att reservera 1 – 1,5 timmar för kursen. I slutet av kursen finns en tent, med frågor som varierar från gång till gång. Den kan således användas också för omtagning och för utvärdering av de egna kunskaperna.

Efter avklarad sluttentamen kan man skriva ut ett diplom, och skicka e-post till skolningsarrangören. Dokumentationen görs enligt den egna organisationens bestämmelser.