Sök Menu

Veripalvelu®-utbildningstjänster

Blodtjänst har redan i årtionden utbildat yrkesverksamma inom hälsovårdsbranschen. Bland andra har laboratoriepersonal, läkare, sjukskötare, provisorer, hälsovårdare och barnmorskor kompletterat och fördjupat sin yrkeskunskap via de kurser och föreläsningar som Blodtjänst erbjuder. Årligen deltar över tusen professionella i Blodtjänsts kurser.

Skolningsdagar

Blodtjänst arrangerar omfattande skolningsdagar på blodtjänstcentret i Stenhagen i Helsingfors. Alla Blodtjänsts skolningsdagar finns angivna i skolningskalendern (FI).

Föreläsningar om produktstödet för blodprodukterna

Blodtjänsts kunder kan beställa skolning i anslutning till Blodtjänsts blodprodukter, deras användning och säkerhet. Skolningen har delats in i tre helheter:

• förenlighetstest inför en blodtransfusion och korrekt tidpunkt för testet
• blodprodukter och säker blodtransfusion
• bieffekter vid blodtransfusion

Föreläsningarna under rubriken ”Produktstöd för blodprodukterna” försiggår vanligtvis hos kunden. Mer information fås via koulutus@veripalvelu.fi.

Expertföreläsningar

Våra experter föreläser också vid kurser som sjukhusen arrangerar för sina läkare och vårdpersonal, samt undervisar inom sina respektive specialgebit vid universitet och andra läroanstalter inom hälsovården. Ämnesområden är bland annat:

• bestämning av vävnadstyp, och vävnadsförenlighetstest
• stamcellstransplantationer
• cellterapeutiska produkter
• blodgruppsimmuniseringar under graviditeten

Webbkursen Blodtransfusionens ABO

För organisationer inom hälsovården erbjuder vi webbkursen Blodtransfusionens ABO. Kursen används till exempel vid sjukskötarnas utbildning för iv-tillstånd.

Utbildare

Vid Blodtjänst arbetar erfarna experter på blodtransfusion och laboratorietest. De utbildar bland annat personal vid blodcentraler och laboratorier, läkare och sjukskötare.

Mer information: koulutus(at)veripalvelu.fi