Sök Menu

Handbok för blodprodukter

Handboken för användning av blodprodukter, som är avsedd för professionella inom hälsovården, innehåller information om bland annat blod- och plasmaprodukter, deras användning; hur man beställer och transporterar dem, samt om blodsäkerhetsfunktionen. Handboken har skrivits så, att yrkesverksamma som arbetar med blodtransfusion, ska ha maximal nytta av den.

Handboken för användning av blodprodukter kan läsas som webbpublikation via nedanstående länk. Läsningen kräver inga användarkoder. Organisationer inom hälsovården kan avgiftsfritt beställa en tryckt version av handboken via beställningsblanketten​ eller på adressen koulutus(at)veripalvelu.fi.


Handbok för blodprodukter 2021Handbok för blodprodukter - förändringshistoria