Sök Menu

Beställning

Blod- och OctaplasLG –produkterna beställs via Blodtjänsts beställningscentral, som betjänar kunderna 24/7. Beställning antingen per fax eller telefon. I brådskande fall bör man alltid först ringa, innan man lägger in en beställning till beställningscentralen. Beställningsblanketter finns produkttypsvis i lådan till höger på sidan.

Beställningar tas emot:

Alla tider, tfn 029 300 1001, e-fax 09 454 6245
Reservnummer: 050 3742 685

Leveranstidtabeller

Frakt över natten

- Beställning hos Blodtjänst före kl. 14.
- Leverans i allmänhet nästa vardag före kl. 9 (närmare uppgifter ges av Blodtjänsts beställningscentral)
- OBS! Leverans av OctaplasLG i allmänhet före kl. 14

Bussfrakt till närmaste busstation

- Beställning hos Blodtjänst 2 h före bussens avgång
- Leverans till närmaste Matkahuolto expedition

Bussfrakt till kundens adress

- Beställning hos Blodtjänst 2 h före bussens avgång
- Leverans till kundens adress inom 2 h efter att varan ankommit till närmaste Matkahuolto expedition
- För leveransen krävs särskilda åtgärder och kontakt med Blodtjänst (se beställningsblanketten för bussleverans till kundens adress)

Flygfrakt

- Beställning hos Blodtjänst 3 h före flygets avgång
- Leverans till kundens adress inom 2 h efter att flyget har landat
- Beställning bör göras i god tid, så att leveransen hinner med den avsedda transporten

Tilläggsuppgifter
Beställningscentralen, tfn 029 300 1001

http://kampanjapalvelu.fi/espr/verivalmisteet_swe/index.aspx