Sök Menu

Återlämning och reklamation

​Om sjukhuset misstänker att en blodprodukt är defekt eller inkurant, kan produkten, inklusive eventuella transfusionsredskap och slangar, försluten och väl förpackad returneras till Blodtjänst. En ifylld reklamationsblankett bör bifogas försändelsen.

- Reklamationsblankett (FI)

Om en OctaplasLG –produkt misstänks vara defekt eller inkurant, ska reklamation omedelbart riktas till beställningscentralen. Reklamationer och kundrespons gällande OctaplasLG –produkter (till exempel påsar som gått sönder) görs på reklamationsblanketten för OctaplasLG. Närmare anvisningar för reklamationer gällande OctaplasLG finns i nedanstående reklamationsanvisning.                                                                

- OctaplasLG-reklamationsblankett (FI)
- Reklamationsanvisning för OctaplasLG-produkt

Blanketten faxas till Blodtjänst, eller skickas per e-post till adressen veritilaukset@veripalvelu.fi. Produkten bör förvaras på blodcentralen, ifall att produkten önskas i retur.

Alla reklamationer gällande läkemedel behandlas som misstänkta produktfel, tills man fått klarhet om situationens allvar. Med defekt produkt avses att ett läkemedelsparti, del därav, eller en enskild förpackning som levererats från tillverkaren, inte uppfyller kraven.

Blodtjänst ersätter kunden för produkterna, efter det att man klarlagt fallet.

Kontakt:

Finlands Röda Kors Blodtjänst
Beställningscentralen
Stenhagsvägen 7
00310 Helsingfors

Beställningscentralen tfn 029 300 1001
Reservnummer vardagar kl. 7–16: 09 5871 022; övriga tider: 050 3742 685
Fax: 09 454 6245