Sök Menu

Värden

Våra värden är patientens välbefinnande, uppskattning av donatorerna, tillförlitlighet, de anställdas välbefinnande och effektiv verksamhet.

PATIENTENS VÄLBEFINNANDE
Vår verksamhet har alltid patienternas välbefinnande som mål. Vi hjälper våra kunder, hälso- och sjukvårdspersonal, att lyckas i vården av patienter. 

UPPSKATTNING AV DONATORERNA
Frivilliga donatorer är Blodtjänsts samarbetspartner i hjälpkedjan. Vi värdesätter blodgivarna och donatorerna samt deras gåva och erbjuder en kanal för hjälp till patienterna.

TILLFÖRLITLIGHET
Vi förtjänar vårt förtroende och värnar om hög kvalitet genom tydliga och konsekventa arbetssätt. I vår verksamhet tillämpar vi god förvaltningssed och öppen kommunikation.

DE ANSTÄLLDAS VÄLBEFINNANDE
Vi satsar på att förbättra de anställdas välbefinnande, vilket leder till de bästa verksamhetsresultaten. Vi vill att de anställda ser Blodtjänst som en bra arbetsplats som erbjuder möjligheter att lyckas och uppleva arbetsglädje samt uppmuntrar till utveckling.

EFFEKTIV VERKSAMHET
Vi utvecklar vår verksamhet kontinuerligt så att arbetet ska förlöpa smidigare, till nytta för hälso- och sjukvården. Vi agerar på ett kostnadseffektivt sätt.