Sök Menu

Blodtjänsts direktör och ledningsgrupp

Blodtjänsts direktör och ledningsgrupp ansvarar för den operativa verksamheten och dess utveckling.

Blodtjänsts direktör är Martti Syrjälä. Medlemmar i ledningsgruppen är Jarkko Ihalainen (medicinsk direktör), Satu Pastila (blodgivningsverksamhet), Katarina Stendahl (ekonomitjänster), Heikki Myllyniemi (IT-administration), Willy Toiviainen (kommunikation och personaltjänster) och Kari Aranko (kvalitet och R&D).

 

 

Martti Syrjälä                              Jarkko Ihalainen                        Satu Pastila

 

 

 Katarina Stendahl                      Heikki Myllyniemi                       Willy Toiviainen

 

Kari Aranko

Blodtjänsts direktion

Blodtjänst är en del av Finlands Röda Kors men har en separat administration. Mellan Röda Korsets ordinarie stämmor och fullmäktigemöten är Röda Korsets styrelse högsta verkställande organ i frågor som gäller Blodtjänst och är även ansvarig för Blodtjänsts verksamhet och ekonomi. Röda Korsets styrelse utnämner Blodtjänsts direktion.

Blodtjänsts direktion har till uppgift att bland annat ansvara för verksamhetens strategiska riktlinjer samt övervaka den operativa verksamhetens säkerhet och resultat. Blodtjänsts direktion består av ordförande, vice ordförande och fyra övriga ledamöter som tillsammans representerar olika specialområden inom Blodtjänsts verksamhet. Röda Korsets generalsekreterare har närvaro- och yttranderätt på direktions möten.

Medlemmar i Blodtjänsts direktion:

Piia Aarnisalo (ordförande)Harri Jokiranta, Maija Laaksonen, Tarmo Martikainen, Eero Rämö, Simo Siitonen.