Sök Menu

Nätfakturering

Inköpsfakturor behandlas elektroniskt och nätfakturor önskas med följande uppgifter:

Fakturans mottagare: Finlands Röda Kors, Blodtjänst
FO-nummer: 0116988-7-002
Nätfakturaadress: 003701169887002
Operatör: CGI
Förmedlarkod: 003703575029

Om en nätfaktura inte kan skickas, ska inköpsfakturor i pappersformat inklusive bilagor skickas till adressen: Finlands Röda Kors, Blodtjänst, Inköpsfakturor, Stenhagsvägen 7, 00310 Helsingfors


Mer information ostoreskontra(at)veripalvelu.fi