Sök Menu

För studerande och lärare

​Blodtjänst kan erbjuda en intressant och utmanande läromiljö för dem som behöver praktik, eller arbetar med sitt examensarbete, bland annat:

  • för sjukskötarstuderande: Runtom i landet inom blodgivningsverksamheten 
  • för farmanom-|läkemedelsteknikerstuderande: I Helsingfors, inom framställningen av blodprodukter 
  •  för bioanalysstuderande: I Helsingfors, vid blodtjänstcentrets laboratorium

Närmare uppgifter (på finska).