Sök Menu

För media

Vår kommunikationsavdelning hjälper dig med att söka information och experter. Ta kontakt!Kommunikationsdirektör: Willy Toiviainen, tfn. 029 300 1830, 040 523 7451
e-post: willy.toiviainen(at)veripalvelu.fi

Informatör: Tuuli Vuori, tfn. 029 300 1174
e-post: tuuli.vuori(at)veripalvelu.fi

Ladda bilder från Materialbanken (service på finska)

Kolla våra publikationer          
        - Årsberättelse
        - Hjälpens värld -tidning
        - Celler räddar liv (tvåspråkig tidning för medlemmar i Stamcellsregistret)