Sök Menu

Varje dag behövs blod

 

Allt donerat blod används för framställning av antingen blodprodukter eller läkemedel. Blodprodukter behövs vid behandlingen av till exempel operations- och olycksfallspatienter, cancersjuka och för tidigt födda barn (prematurer). 

En olycksfallspatient kan behöva en stor mängd olika blodprodukter. En nyfödd baby kan behöva ett blodbyte, varvid man för babyn framställer blod som innehåller blodets samtliga komponenter. 

De som lider av blödarsjuka (hemofili) behöver läkemedel som framställts ur blodplasma. Vid operationer används röda blodkroppar (erytrocyter), även om användningen under senare år har minskat allt eftersom operationsmetoderna har utvecklats.

Trombocyter för cancerpatienter

Donerade trombocyter (”blodplättar”), behövs såväl för att hindra som för att behandla blödningar. Patienter med blodcancer får trombocyter då deras egen benmärg på grund av den kraftiga cancerbehandlingen, inte förmår producera trombocyter. Trombocyter kan också ges till operations- och olycksfallspatienter i samband med omfattande blödningar.

Eftersom trombocyterna bara utgör en liten del av blodet, är den mängd trombocyter som fås av en enda blodgivare inte tillräcklig för framställning av en hel behandlingsenhet. För varje enhet som ges till en patient, behövs trombocyter från fyra blodgivare ur samma blodgrupp. 

Vid Blodtjänstcentret i Stenhagen i Helsingfors är det därför möjligt att ge enbart trombocyter. Läs mer om trombocytgivning.