Sök Menu

Vad berättar bloddropparna?

Blodbarometern beskriver inte Blodtjänsts eller sjukhusens blodlager i realtid, utan avsikten med barometern är att vägleda blodgivarna. Behovet av blod påverkas bland annat av antalet blodgivare de föregående dagarna, hur mycket blod sjukhusen har använt samt uppskattningen av behovet av blod under de närmaste dagarna.

Blodtjänst har som mål att hålla ett fem dagars lager av röda blodkroppar för varje blodgrupp. Detta säkerställer en oavbruten blodförsörjning även i katastroflägen. För att hålla blodlagren på en säker nivå, behövs ca 800 blodgivare varje vardag. När vi kallar blodgivare finns det ett behov av antingen röda blodkroppar eller blodplättar, eller båda. Ökad efterfrågan på blod beror aldrig på plasma, utan råvaran plasma uppkommer som en biprodukt vid separation av blod.

Ibland kan du få en kallelse från oss fast din blodgrupps droppe skulle vara full. Då betyder det vanligen att patienterna behöver särskilt trombocyter, som hålls färska och användbara i bara fem dygn.

Om du inte har fått en kallelse från oss, kom när nivån i droppen för din blodgrupp har sjunkit till hälften eller lägre – och senast, när du får en kallelse.

 

 

 

Kom redan idag. Det behövs nu skyndsamt mer blod ur din blodgrupp.Kom idag, eller under de närmaste dagarna. Varje dag behövs det hjälp av 800 blodgivare.

Det finns tillräckligt med röda blodkroppar för din blodgrupp. Du är dock välkommen att ge blod om du har tillfälle till det och om vi arrangerar blodgivning på din vistelseort. Om du får en kallelse från oss behöver vi din hjälp fast bloddroppen skulle vara full. Då är det vanligen brist på trombocyter som delas upp ur donerat blod. Trombocyter används för cancerpatienter och de hålls färska i bara fem dygn.

Det genomsnittliga dagsbehovet av blodgivare i respektive blodgrupp:

A+ 280
O+ 230
B+ 100
AB+ 35

A- 60
O- 65
B- 20
AB- 10


 

Bara 5 % av finländarna ger blod. Det givna blodet hjälper årligen ungefär 40 000 patienter i Finland. Patienterna behöver i genomsnitt blod i enlighet med den finländska blodgruppsfördelningen. Undantaget är O negativt blod, så kallat nödblod; det kan vid behov ges till alla patienter, varför behovet är proportionellt större än blodgruppsfördelningen antyder.

Blodgruppsfördelningen bland finländarna:

A+ 35%
O+ 28%
B+ 16%
AB+ 7%

A- 6%
O- 5%
B- 2%
AB- 1%

​Så här lägger du in blodbarometern på din webbplats

Bädda in-kod lodrät:

<iframe src="https://www.veripalvelu.fi/_layouts/15/innofactor.veripalvelu.web/veribarometriNew.aspx?orientation=vertical&key=mediapaate&delay=5&iframe=1" frameborder="1" height="400" width="300"></iframe>


Bädda in-kod, vågrät:

<iframe src="https://www.veripalvelu.fi/_layouts/15/innofactor.veripalvelu.web/veribarometriNew.aspx?orientation=horizontal&key=mediapaate&delay=5&iframe=1" frameborder="1" height="300" width="400"></iframe>


"Height" anger annonsens höjd och “width” bredden.