Sök Menu

Coronavirusepidemin och blodgivning

Blodtjänst fungerar även under undantagsförhållanden för att trygga att patienterna får blodprodukter varje dag. Vi håller öppet och sköter om blodgivarnas säkerhet.


Blodtjänst betjänar nu främst via tidsbeställning.
Boka tid till blodtjänsbyråerna och till allmänna blodgivningar: https://www.blodtjanst.fi/blodgivning/tjanster-for-blodgivare/tidsbest%C3%A4llning


Genom detta kan vi se till att det endast finns ett begränsat antal blodgivare i blodgivningen i taget. Om det är fullbokat i tidsbokningskalendern, rekommenderar vi att du kommer någon annan dag. Blod behövs varje vardag för patienternas bruk.


Vi har ändrat vissa rutiner på blodgivningsplatserna från och med 18.3. 

  • Endast blodgivare har åtkomst till blodgivningslokalen. Barn eller ledsagare får inte komma med under pandemin.
  •  Vi kontrollerar att blodgivarna inte har förkylningssymtom genast när de kommer till blodgivning.
  •  Alla blodgivare hänvisas att tvätta eller desinficera händerna när de kommer till blodgivningslokalen.
  •  Antalet personer som vistas samtidigt i blodgivningslokalerna begränsas.
  •  Vi instruerar blodgivarna att hålla minst en meters avstånd till andra blodgivare i lokalen.
  •  Vi har intensifierat rengöringen av lokalerna och vår personal har instruerats att stanna hemma om de uppvisar några som helst förkylningssymtom.
  • Det är av största vikt att friska människor fortfarande ger blod. Allvarligt sjuka patienter och bl.a. olycksoffer behöver blodprodukter dagligen även under epidemin.

Du hittar aktuella blodgivningsplatser och deras öppettider här:

https://www.blodtjanst.fi/blodgivning/donera-blod/var-kan-man-ge-blod

Boka tid här


Frågor och svar

Ordnas det blodgivningar under epidemin?

Ja. Blodtjänst fungerar alltid, under både normala förhållanden och undantagsförhållanden. Det är av största vikt att friska människor fortsätter att ge blod så att patienterna får de blodprodukter de behöver.

Testas blodgivare för corona?

Det är inte ändamålsenligt att testa blodgivare för corona.  Inga coronainfektioner som skulle ha skett via blodet har konstaterats. Blodgivaren ska naturligtvis vara helt frisk och symtomfri.

Ska jag boka en tid?

För närvarande betjänar vi främst blodgivare som har bokat tid. Genom detta kan vi se till att det endast finns ett begränsat antal blodgivare i blodgivningen i taget. Om det är fullbokat i tidsbokningskalendern, rekommenderar vi att du kommer någon annan dag. Blod behövs varje vardag för patienternas bruk.

Varför inställs blodgivningsevenemang?

Tyvärr har vi varit tvungna att inställa några blodgivningsevenemang bland annat på grund av utmaningar med lokaler under epidemin. Vi rekommenderar att du kontrollerar de aktuella öppettiderna innan du går till blodgivningen: https://www.blodtjanst.fi/blodgivning/donera-blod/var-kan-man-ge-blod

Hur snart kan man ge blod efter att förkylningssymtomen slutat?

Efter en förkylning utan feber får du ge blod genast när du har varit helt fri från symtom minst en dag. Efter förkylning med feber eller efter en coronavirussmitta som konstaterats på laboratorium ska du vänta minst 14 dygn innan du ger blod. Karenstiden om 14 dygn iakttas också om någon i din närmaste krets (i samma hushåll) har konstaterats ha corona. 

Är det farligt att ge blod under epidemin?

Vi sköter om blodgivarnas säkerhet. Här hittar du information om våra beredskapsåtgärder inför pandemin. Endast personer som är helt friska och som inte har några förkylningssymtom får komma till blodgivningen. Blodgivning försämrar inte immuniteten.

Finns det några nya begränsningar för resor utomlands på grund av coronaviruset?

För alla som återvänt till Finland från ett EU-, EFTA-land eller Britannien gäller en karenstid om 14 dygn. Resor eller vistelse utanför Europa medför alltid ett hinder för blodgivning på minst 28 dygn.
 

31.3.2020
Tidsbeställning introduceras på blodgivningsevenemang på grund av coronaepidemin

23.3.2020

Blodtjänstbyråerna betjänar via tidsbeställning

19.3.2020

Pandemiberedskapsåtgärder pågår vid blodgivning

18.3.2020

Blodgivare behövs också under coronaepidemin - Hinder för blodgivning har uppdaterats

17.3.2020

Coronavirusepidemins effekter tills vidare väl under kontroll på Blodtjänst

16.3.2020

Blodgivare behövs också under epidemin