Sök Menu

Coronavirusepidemin och blodgivning

Blodtjänst fungerar även under undantagsförhållanden för att trygga att patienterna får blodprodukter varje dag. Vi håller öppet och sköter om blodgivarnas säkerhet.


Blodtjänst betjänar nu via tidsbeställning.
Boka tid till blodtjänsbyråerna och till allmänna blodgivningar: https://www.blodtjanst.fi/blodgivning/tjanster-for-blodgivare/tidsbest%C3%A4llning


Genom detta kan vi se till att det endast finns ett begränsat antal blodgivare i blodgivningen i taget. Om det är fullbokat i tidsbokningskalendern, rekommenderar vi att du kommer någon annan dag. Blod behövs varje vardag för patienternas bruk.

Fyll i den elektroniska hälsodeklarationen samma eller föregående dag som du kommer till blodgivning här.

Ändringar i kriterier för blodgivning:

 • Efter en förkylning utan feber får du ge blod genast när du har varit helt fri från symtom minst en dag.
 • Efter en coronavirussmitta som konstaterats på laboratorium ska du vänta minst 28 dygn innan du ger blod. Efter en svår infektion som krävt sjukhusvård är uppehållet 3 månader.
 • Närkontakt med en patient, som har coronavirusinfektion fastställd i laboratorietest, medför ett hinder på 14 dagar för att ge blod (familjemedlem, person bosatt i samma hushåll, vårdpersonal som sköter om dessa patienter). 
 • I den här tabellen hittar du alla begränsningar gällande utomlandsresor. Reserestriktionerna kommer vid behov att preciseras när epidemilägena och myndighetsrekommendationerna ändras.
 • Vi kan inte ta emot personer med symptom på snuva i blodgivningslokaler, så även allergisk snuva utgör hinder för blodgivning(om allergin inte är asymptomatisk tack vare läkemedel).


Vi har ändrat vissa rutiner på blodgivningsplatserna. 

 • Vi betjänar nu via tidsbeställning. Boka tid här: https://www.blodtjanst.fi/blodgivning/tjanster-for-blodgivare/tidsbest%C3%A4llning
 • Fr.o.m. 29.6.2020 kan en vän, ett barn eller en ledsagare komma med  om det finns tillräckligt med utrymme i blodgivningslokalen för att hålla avstånd. Alla måste vara helt fria från symtom.
 • Vi kontrollerar att blodgivarna inte har förkylningssymtom genast när de kommer till blodgivning. Även allergisk snuva utgör hinder för blodgivning under pandemin.
 •  Alla blodgivare hänvisas att tvätta eller desinficera händerna när de kommer till blodgivningslokalen.
 • Man ska inte använda munskydd eller skyddshandskar i blodgivningslokalen. Läs mer
 •  Antalet personer som vistas samtidigt i blodgivningslokalerna begränsas.
 •  Vi instruerar blodgivarna att hålla minst en meters avstånd till andra blodgivare i lokalen.
 •  Vi har intensifierat rengöringen av lokalerna och vår personal har instruerats att stanna hemma om de uppvisar några som helst förkylningssymtom.
 • Det är av största vikt att friska människor fortfarande ger blod. Allvarligt sjuka patienter och bl.a. olycksoffer behöver blodprodukter dagligen även under epidemin.

Du hittar aktuella blodgivningsplatser och deras öppettider här:

https://www.blodtjanst.fi/blodgivning/donera-blod/var-kan-man-ge-blod

Boka tid här


Frågor och svar

Ordnas det blodgivningar under epidemin?

Ja. Blodtjänst fungerar alltid, under både normala förhållanden och undantagsförhållanden. Det är av största vikt att friska människor fortsätter att ge blod så att patienterna får de blodprodukter de behöver.

Testas blodgivare för corona?

Det är inte ändamålsenligt att testa blodgivare för corona.  Inga coronainfektioner som skulle ha skett via blodet har konstaterats. Blodgivaren ska naturligtvis vara helt frisk och symtomfri.

Ska jag boka en tid?

För närvarande betjänar vi blodgivare som har bokat tid. Genom detta kan vi se till att det endast finns ett begränsat antal blodgivare i blodgivningen i taget. Om det är fullbokat i tidsbokningskalendern, rekommenderar vi att du kommer någon annan dag. Blod behövs varje vardag för patienternas bruk.

Varför inställs blodgivningsevenemang?

Tyvärr har vi varit tvungna att inställa några blodgivningsevenemang bland annat på grund av utmaningar med lokaler under epidemin. Vi rekommenderar att du kontrollerar de aktuella öppettiderna innan du går till blodgivningen: https://www.blodtjanst.fi/blodgivning/donera-blod/var-kan-man-ge-blod

Hur snart kan man ge blod efter att förkylningssymtomen slutat?

Efter en förkylning utan feber får du ge blod genast när du har varit helt fri från symtom minst en dag. Efter förkylning med feber ska du vänta minst 14 dygn innan du ger blod. Efter en coronavirussmitta som konstaterats på laboratorium  ska du vänta 28 dygn innan du ger blod. Efter en svår infektion som krävt sjukhusvård är uppehållet 3 månader.

Kan jag ge blod om jag har allergisk snuva?

Man kan inte donera blod under pandemitiden om man har symptom, vi kan nämligen inte ta emot personer med symptom på snuva i blodgivningslokaler. Om din allergi är asymptomatisk t.ex. tack vare läkemedel är du välkommen att donera blod.

Kan man ge blod efter direktkontakt med en koronapatient?

Närkontakt med en patient, som har coronavirusinfektion fastställd i laboratorietest, medför ett hinder på 14 dagar för att ge blod (familjemedlem, person bosatt i samma hushåll, vårdpersonal som sköter om dessa patienter). 

Är det farligt att ge blod under epidemin?

Vi sköter om blodgivarnas säkerhet. Här hittar du information om våra beredskapsåtgärder inför pandemin. Endast personer som är helt friska och som inte har några förkylningssymtom får komma till blodgivningen. Blodgivning försämrar inte immuniteten.

Finns det några nya begränsningar för resor utomlands på grund av coronaviruset?

I den här tabellen hittar du alla begränsningar gällande utomlandsresor. Reserestriktionerna kommer vid behov att preciseras när epidemilägena och myndighetsrekommendationerna ändras.

Hur får jag veta min blodgrupp? Påverkar min blodgrupp min risk att få coronaviruset?

Det är inte nödvändigt att utreda sin egen blodgrupp på grund av coronaviruset. Blodgivare kan fråga vilken grupp de tillhör, om de vill: Avgiftsfri blodgivarinfo 0800 05801 (vard. 8–17). Blodtjänst undersöker inte blodgruppen för att utreda coronarisk.

Den senaste analysen i ett omfattande internationellt forskningsprojekt som koordineras av forskare vid FIMM (Institute for Molecular Medicine Finland) bekräftade inte misstankarna om blodgruppens inverkan på risken att insjukna i coronavirussjukdom. Ett visst område i kromosom 3 som är rikt på gener verkar å andra sidan vara en tydlig riskfaktor. Ytterligare undersökningar behövs för att klarlägga den biologiska mekanismen.

I Danmark görs redan antikroppstester för coronaviruset hos blodgivare. När börjar man testa blodgivare i Finland?

Många länder har börjat eller kommer att börja med antikroppstester för att på populationsnivå utreda en hur stor andel som har varit sjuka/insjuknat, kanske utan att veta om det. Blodtjänster i Europa är medverkar i dessa. Hos oss samarbetar biobanken aktivt med THL, som koordinerar nationella projekt. En helt motsvarande modell som Danmarks pågår tills vidare inte i Finland. Läget förändras emellertid snabbt när det gäller coronaviruset och vi informerar mer när det finns nyheter att rapportera om för Blodtjänsts del.

Varför använder personalen inte munskydd i samband med blodgivning?

Coronavirus sprids som droppsmitta när en smittad person hostar eller nyser och droppar landar på munnen, näsan eller ögonen på andra personer. Kontaktsmitta via händerna kan förekomma vid bristande handhygien, varvid man själv för in viruset i munnen, näsan eller ögonen.
Många yrkesmänniskor inom vården använder andningsskydd under epidemitiden. Detta är viktigt eftersom de kommer i kontakt med sjuka patienter.

Blodtjänstens personal kommer till arbetet endast om man är frisk, och även blodgivarna är friska och symptomfria. Blodgivningen tillämpar mycket omsorgsfull handhygien och andra försiktighetsåtgärder som förebygger smitta. Vi minimerar närkontakter genom att ha så få personer samtidigt närvarande som möjligt.

Varför får inte blodgivarna använda munskydd eller skyddshandskar i blodgivningslokalen?

Man ska ta av sig sin ansiktsmask när man kommer in i blodgivningslokalen eftersom den ändå måste tas av för att vi ska kunna identifiera blodgivaren, före själva blodgivningen samt för att kunna inta den vätska som rekommenderas före och efter blodgivningen. Ju oftare man rör vid masken, desto större är risken att själva masken bidrar till att sprida en eventuell virussmitta.

Även skyddshandskar ska tas av när man kommer till blodgivningslokalen. Tvätt eller desinfektion av händerna när man kommer in, före kaffestunden och innan man lämnar lokalen förebygger effektivt eventuell kontaktsmitta via händerna. Skyddshandskar behövs inte i blodgivningslokalen, eftersom t.ex. pärmar och pennor endast vidrörs med rena händer.

11.8.2020
Nya restriktioner på grund av resande träder i kraft 10.8

6.8.2020
Blodgivning ordnas även i fortsättningen genom tidsbeställning

14.7.2020
Restriktionerna för blodgivning efter resor utomlands

16.6.2020
Restriktionerna för blodgivning efter resor utomlands hävs delvis

6.4.2020
Boka tid till blodgivning kring påsken

6.4.2020
Blodtjänsts forskare utreder den individuella benägenheten att insjukna i coronavirusinfektion

31.3.2020
Tidsbeställning introduceras på blodgivningsevenemang på grund av coronaepidemin

23.3.2020

Blodtjänstbyråerna betjänar via tidsbeställning

19.3.2020

Pandemiberedskapsåtgärder pågår vid blodgivning

18.3.2020

Blodgivare behövs också under coronaepidemin - Hinder för blodgivning har uppdaterats

17.3.2020

Coronavirusepidemins effekter tills vidare väl under kontroll på Blodtjänst

16.3.2020

Blodgivare behövs också under epidemin