Sök Menu

Coronavirusepidemin och blodgivning

Blodtjänst fungerar även under undantagsförhållanden för att trygga att patienterna får blodprodukter varje dag. Vi håller öppet och sköter om blodgivarnas säkerhet. Det är av största vikt att friska människor fortfarande ger blod. Allvarligt sjuka patienter och bl.a. olycksoffer behöver blodprodukter dagligen även under epidemin.

Säkerhetsåtgärderna vid blodgivning 

 • Vi betjänar nu via tidsbeställning. Genom detta kan vi se till att det endast finns ett begränsat antal blodgivare i blodgivningen i taget. Om det är fullbokat i tidsbokningskalendern, rekommenderar vi att du kommer någon annan dag. Blod behövs varje vardag för patienternas bruk. Boka tid till blodtjänsbyråerna och till allmänna blodgivningar. 
 • Vi instruerar blodgivarna att hålla minst två meters avstånd till andra blodgivare i lokalen.
 • Alla blodgivare hänvisas att tvätta eller desinficera händerna när de kommer till blodgivningslokalen och när de lämnar den.
 • Från och med 28.6.2021 rekommenderas det att blodgivarna använder mun- och nässkydd i blodgivningslokalerna.
 • Vi kontrollerar att blodgivarna inte har förkylningssymtom genast när de kommer till blodgivning. Även allergisk snuva utgör hinder för blodgivning under pandemin.
 • Antalet personer som vistas samtidigt i blodgivningslokalerna begränsas.
 • Barn eller följeslagare får tas med till blodgivningen. De måste också iaktta försiktighetsåtgärderna.

 • Vi har intensifierat rengöringen av lokalerna och vår personal har instruerats att stanna hemma om de uppvisar några som helst förkylningssymtom.

Kriterier för blodgivning

 • Efter en förkylning utan feber får du ge blod genast när du har varit helt fri från symtom minst en dag.

 • Efter en coronavirussmitta som konstaterats på laboratorium ska du vänta minst 14 dygn innan du ger blod. Efter en svår infektion som krävt sjukhusvård är uppehållet 3 månader.

 • Exponering för coronaviruset genom kontakt med en person som testat positivt för viruset utgör ett hinder för blodgivning vanligen i 10 dygn (karantäntiden på beslut av en smittskyddsläkare). Personal som vårdar coronapatienter kan från och med 1.2.2021 ge blod utan karenstid när de använt skyddsutrustning.

 • Kom inte till blodgivning, då rekommendation att frivilligt undvika kontakter gäller (då när man väntar på coronatest, eller resultat på cononatest eller då när man kommer till Finland från ett land där förekomsten av coronavirus är hög.)

 • I den här tabellen hittar du alla begränsningar gällande utomlandsresor. Reserestriktionerna kommer vid behov att preciseras när epidemilägena och myndighetsrekommendationerna ändras.

 • Vi kan inte ta emot personer med symptom på snuva i blodgivningslokaler, så även allergisk snuva utgör hinder för blodgivning(om allergin inte är asymptomatisk tack vare läkemedel).

Du hittar aktuella blodgivningsplatser och deras öppettider här

Boka tid här.

Fyll i den elektroniska hälsodeklarationen samma eller föregående dag som du kommer till blodgivning här.


En blodgivare använder munskydd vid blodgivning.

Frågor och svar

Ordnas det blodgivningar under epidemin?

Ja. Blodtjänst fungerar alltid, under både normala förhållanden och undantagsförhållanden. Det är av största vikt att friska människor fortsätter att ge blod så att patienterna får de blodprodukter de behöver. Blodgivningstillfällen räknas inte till offentliga tillställningar som avses i lag.

Ska jag boka en tid?

För närvarande betjänar vi blodgivare som har bokat tid. Genom detta kan vi se till att det endast finns ett begränsat antal blodgivare i blodgivningen i taget. Om det är fullbokat i tidsbokningskalendern, rekommenderar vi att du kommer någon annan dag. Blod behövs varje vardag för patienternas bruk. 

Kan jag ge blod om jag har tagit coronavirusvaccinet?

Coronavaccination hindrar inte blodgivning. Om man reagerar kraftigt på vaccinet (t.ex. svår värk, feber eller eksem) bör man vänta två dygn efter det att symtomen försvunnit innan man kan ge blod.

Testas blodgivare för corona?

Det är inte ändamålsenligt att testa blodgivare för corona.  Inga coronainfektioner som skulle ha skett via blodet har konstaterats. Blodgivaren ska naturligtvis vara helt frisk och symtomfri.

Varför inställs blodgivningsevenemang?

Tyvärr har vi varit tvungna att inställa några blodgivningsevenemang bland annat på grund av utmaningar med lokaler under epidemin. Vi rekommenderar att du kontrollerar de aktuella öppettiderna innan du går till blodgivningen: https://www.blodtjanst.fi/blodgivning/donera-blod/var-kan-man-ge-blod

Hur snart kan man ge blod efter att förkylningssymtomen slutat?

Efter en förkylning utan feber får du ge blod genast när du har varit helt fri från symtom minst en dag. Efter förkylning med feber ska du vänta minst 14 dygn innan du ger blod. Efter en coronavirussmitta som konstaterats på laboratorium  ska du vänta 14 dygn innan du ger blod. Efter en svår infektion som krävt sjukhusvård är uppehållet 3 månader.

Kan jag ge blod om jag har allergisk snuva?

Man kan inte donera blod under pandemitiden om man har symptom, vi kan nämligen inte ta emot personer med symptom på snuva i blodgivningslokaler. Om din allergi är asymptomatisk t.ex. tack vare läkemedel är du välkommen att donera blod.

Kan man ge blod efter direktkontakt med en koronapatient?

Exponering för coronaviruset genom kontakt med en person som testat positivt för viruset utgör ett hinder för blodgivning i 14 eller 21 dygn (karantäntiden på beslut av en smittskyddsläkare). Personal som vårdar coronapatienter kan från och med 1.2.2021 ge blod utan karenstid när de använt skyddsutrustning.

Är det farligt att ge blod under epidemin?

Vi sköter om blodgivarnas säkerhet. På den här sidan hittar du information om våra beredskapsåtgärder inför pandemin. Endast personer som är helt friska och som inte har några förkylningssymtom får komma till blodgivningen. Blodgivning försämrar inte immuniteten.

Måste man använda munskydd vid blodgivning?

Från och med slutet av juni rekommenderas blodgivarna att använda det kirurgiska mun- och nässkydd som delas ut av Blodtjänst, åtminstone under intervjun med hälsovårdaren och under blodgivningen.

Rekommendationen gällande mun- och nässkydd vid blodgivning i ett nötskal:

 • Ett mun och nässkydd som redan klätts på behöver inte tas bort vid anmälan till blodgivning.
 • Det är viktigt att inta vätska före blodgivningen. Mun- och nässkyddet får avlägsnas när vätska intas.
 • Skötaren ber blodgivaren avlägsna mun- och nässkyddet för att kunna identifiera givaren. Detta kan göras genom att lyfta bort ett av öronbanden.
 • Mun- och nässkyddet kan alltid bytas efter behov. Blodtjänst tillhandahåller kirurgiska mun- och nässkydd. I blodgivningslokalerna finns det handdesinfektionsmedel och soptunnor som kan användas när skydden kläs på eller tas bort.
 • - Man kan också välja att använda ett eget mun- och nässkydd. Också när dessa används är det viktigt att iaktta god handhygien och lägga ett använt mun- och nässkydd i en soppåse eller en förslutbar plastpåse.

Finns det några nya begränsningar för resor utomlands på grund av coronaviruset?

I den här tabellen hittar du alla begränsningar gällande utomlandsresor. Reserestriktionerna kommer vid behov att preciseras när epidemilägena och myndighetsrekommendationerna ändras.

Hur får jag veta min blodgrupp? Påverkar min blodgrupp min risk att få coronaviruset?

Det är inte nödvändigt att utreda sin egen blodgrupp på grund av coronaviruset. Blodgivare kan fråga vilken grupp de tillhör, om de vill: Avgiftsfri blodgivarinfo 0800 05801 (vard. 8–17). Blodtjänst undersöker inte blodgruppen för att utreda coronarisk.

Den senaste analysen i ett omfattande internationellt forskningsprojekt som koordineras av forskare vid FIMM (Institute for Molecular Medicine Finland) bekräftade inte misstankarna om blodgruppens inverkan på risken att insjukna i coronavirussjukdom. Ett visst område i kromosom 3 som är rikt på gener verkar å andra sidan vara en tydlig riskfaktor. Ytterligare undersökningar behövs för att klarlägga den biologiska mekanismen.

I Danmark görs redan antikroppstester för coronaviruset hos blodgivare. När börjar man testa blodgivare i Finland?

Många länder har börjat eller kommer att börja med antikroppstester för att på populationsnivå utreda en hur stor andel som har varit sjuka/insjuknat, kanske utan att veta om det. Blodtjänster i Europa är medverkar i dessa. I Finland koordinerar THL nationella projekt. En motsvarande modell som Danmarks pågår tills vidare inte i Finland.18.1.2021

4.1.2021
Ändringar i kriterierna för blodgivning från och med 4.1.

25.11.2020

Blodgivning under coronaepidemin – praxis från och med 25.11

7.10.2020

Munskydd införs som en extra åtgärd vid blodgivningen

25.9.2020

Blodgivarnas säkerhet tas hand om även under pandemin

21.9.2020

Nya restriktioner på grund av resande träder i kraft 21.9

11.8.2020
Nya restriktioner på grund av resande träder i kraft 10.8

6.8.2020
Blodgivning ordnas även i fortsättningen genom tidsbeställning

14.7.2020
Restriktionerna för blodgivning efter resor utomlands

16.6.2020
Restriktionerna för blodgivning efter resor utomlands hävs delvis

6.4.2020
Boka tid till blodgivning kring påsken

6.4.2020
Blodtjänsts forskare utreder den individuella benägenheten att insjukna i coronavirusinfektion

31.3.2020
Tidsbeställning introduceras på blodgivningsevenemang på grund av coronaepidemin

23.3.2020

Blodtjänstbyråerna betjänar via tidsbeställning

19.3.2020

Pandemiberedskapsåtgärder pågår vid blodgivning

18.3.2020

Blodgivare behövs också under coronaepidemin - Hinder för blodgivning har uppdaterats

17.3.2020

Coronavirusepidemins effekter tills vidare väl under kontroll på Blodtjänst

16.3.2020

Blodgivare behövs också under epidemin