Sök Menu

Coronavirusepidemin och blodgivning

  • Vi betjänar via tidsbeställning men tar gärna emot dig även utan tidsbeställning, om du inte har hunnit beställa tid och vi har plats för dig. Boka tid till blodgivning här

  • Blodgivare kan tvätta eller desinficera händerna när de kommer till blodgivningslokalen.

  • Du får fortfarande använda munskydd om du vill. Blodtjänst erbjuder alla som vill ett kirurgiskt munskydd. Om du vill att våra skötare ska använda munskydd så gör vi det.

  • Vi upprätthåller en god grundhygien i blodgivningslokalerna. Vår personal har instruerats att stanna hemma om de uppvisar några som helst förkylningssymtom.

Kriterier för blodgivning

  • Efter en förkylning eller en coronavirussmitta utan feber får du ge blod genast när du har varit helt fri från symtom minst en dag. Om du haft feber över 38 grader bör du vänta minst 14 dygn efter att du tillfrisknat. Efter en svår infektion som krävt sjukhusvård är uppehållet 3 månader.

  • Coronavaccination hindrar inte blodgivning. Om man reagerar kraftigt på vaccinet (t.ex. svår värk, feber eller eksem) bör man vänta två dygn efter det att symtomen försvunnit innan man kan ge blod.

  • Personal som vårdar coronapatienter kan ge blod utan karenstid när de använt skyddsutrustning.

  • Från och med 2.1.2023 frångås den separata karenstiden för blodgivning efter exponering för coronaviruset. En person, som nyligen exponerats för coronaviruset kan komma till blodgivning, om hen själv är symptomfri. Det här gäller också då en annan person i samma hushåll har coronavirusinfektion. 

Frågor och svar

Ska jag boka en tid?

För närvarande betjänar vi blodgivare som har bokat tid. Vi tar gärna emot dig även utan tidsbeställning, om du inte har hunnit beställa tid och vi har plats för dig. Boka tid till blodgivning här

Kan jag ge blod om jag har tagit coronavirusvaccinet?

Coronavaccination hindrar inte blodgivning. Om man reagerar kraftigt på vaccinet (t.ex. svår värk, feber eller eksem) bör man vänta två dygn efter det att symtomen försvunnit innan man kan ge blod.

Testas blodgivare för corona?

Det är inte ändamålsenligt att testa blodgivare för corona.  Inga coronainfektioner som skulle ha skett via blodet har konstaterats. Blodgivaren ska naturligtvis vara helt frisk och symtomfri.

Hur snart kan man ge blod efter att förkylningssymtomen slutat?

Efter en förkylning utan feber får du ge blod genast när du har varit helt fri från symtom minst en dag. Efter förkylning med feber ska du vänta minst 14 dygn innan du ger blod. Efter en coronavirussmitta som konstaterats på laboratorium eller hemtest ska du vänta 10 dygn innan du ger blod. Efter en svår infektion som krävt sjukhusvård är uppehållet 3 månader.

Kan man ge blod efter direktkontakt med en koronapatient?

Från och med 2.1.2023 frångås den separata karenstiden för blodgivning efter exponering för coronaviruset. En person, som nyligen exponerats för coronaviruset kan komma till blodgivning, om hen själv är symptomfri. Det här gäller också då en annan person i samma hushåll har coronavirusinfektion. 

Personal som vårdar coronapatienter kan ge blod utan karenstid när de använt skyddsutrustning.

Hur får jag veta min blodgrupp? Påverkar min blodgrupp min risk att få coronaviruset?

Det är inte nödvändigt att utreda sin egen blodgrupp på grund av coronaviruset. Blodgivare kan fråga vilken grupp de tillhör, om de vill: Avgiftsfri blodgivarinfo 0800 05801 (vard. 8–17). Blodtjänst undersöker inte blodgruppen för att utreda coronarisk.

Den senaste analysen i ett omfattande internationellt forskningsprojekt som koordineras av forskare vid FIMM (Institute for Molecular Medicine Finland) bekräftade inte misstankarna om blodgruppens inverkan på risken att insjukna i coronavirussjukdom. Ett visst område i kromosom 3 som är rikt på gener verkar å andra sidan vara en tydlig riskfaktor. Ytterligare undersökningar behövs för att klarlägga den biologiska mekanismen.

I Danmark görs redan antikroppstester för coronaviruset hos blodgivare. När börjar man testa blodgivare i Finland?

Många länder har börjat eller kommer att börja med antikroppstester för att på populationsnivå utreda en hur stor andel som har varit sjuka/insjuknat, kanske utan att veta om det. Blodtjänster i Europa är medverkar i dessa. I Finland koordinerar THL nationella projekt. En motsvarande modell som Danmarks pågår tills vidare inte i Finland.

1.2.2021
Ändringar i kriterierna för blodgivning från och med 1.2.

1.2.2021

Användning av munskydd vid blodgivning

18.1.2021

Coronavaccination hindrar inte blodgivning

4.1.2021

Ändringar i kriterierna för blodgivning från och med 4.1.

25.11.2020

Blodgivning under coronaepidemin – praxis från och med 25.11

7.10.2020

Munskydd införs som en extra åtgärd vid blodgivningen

25.9.2020

Blodgivarnas säkerhet tas hand om även under pandemin

21.9.2020

Nya restriktioner på grund av resande träder i kraft 21.9

11.8.2020
Nya restriktioner på grund av resande träder i kraft 10.8

6.8.2020
Blodgivning ordnas även i fortsättningen genom tidsbeställning

14.7.2020
Restriktionerna för blodgivning efter resor utomlands

16.6.2020
Restriktionerna för blodgivning efter resor utomlands hävs delvis

6.4.2020
Boka tid till blodgivning kring påsken

6.4.2020
Blodtjänsts forskare utreder den individuella benägenheten att insjukna i coronavirusinfektion

31.3.2020
Tidsbeställning introduceras på blodgivningsevenemang på grund av coronaepidemin

23.3.2020

Blodtjänstbyråerna betjänar via tidsbeställning

19.3.2020

Pandemiberedskapsåtgärder pågår vid blodgivning

18.3.2020

Blodgivare behövs också under coronaepidemin - Hinder för blodgivning har uppdaterats

17.3.2020

Coronavirusepidemins effekter tills vidare väl under kontroll på Blodtjänst

16.3.2020

Blodgivare behövs också under epidemin