Sök Menu

Coronavirusepidemin och blodgivning

Blodtjänst fungerar även under undantagsförhållanden för att trygga att patienterna får blodprodukter varje dag. Vi håller öppet och sköter om blodgivarnas säkerhet. Det är av största vikt att friska människor fortfarande ger blod. Allvarligt sjuka patienter och bl.a. olycksoffer behöver blodprodukter dagligen även under epidemin.

Säkerhetsåtgärderna vid blodgivning 

 • Vi betjänar nu via tidsbeställning. Boka tid till blodgivningin här
 • Blodtjänst hävde den mer omfattande rekommendationen om munskyddsanvändning den 12.5.2022. Du får fortfarande använda munskydd om du vill. Blodtjänst erbjuder alla som vill ett kirurgiskt munskydd. Om du vill att våra skötare ska använda munskydd så gör vi det.

 • Vi instruerar blodgivarna att hålla minst två meters avstånd till andra blodgivare i lokalen.
 • Alla blodgivare hänvisas att tvätta eller desinficera händerna när de kommer till blodgivningslokalen och när de lämnar den.
 • Vi kontrollerar att blodgivarna inte har förkylningssymtom genast när de kommer till blodgivning. 
 • Antalet personer som vistas samtidigt i blodgivningslokalerna begränsas.
 • Vi upprätthåller en god grundhygien i blodgivningslokalerna. Vår personal har instruerats att stanna hemma om de uppvisar några som helst förkylningssymtom.

 • Från och med 28.2 är barn och ledsagare igen välkomna till blodgivningslokalerna, förutsatt att försiktighetsåtgärderna kan iakttas.


Kriterier för blodgivning

 • Efter en förkylning utan feber får du ge blod genast när du har varit helt fri från symtom minst en dag.

 • Coronavaccination hindrar inte blodgivning. Om man reagerar kraftigt på vaccinet (t.ex. svår värk, feber eller eksem) bör man vänta två dygn efter det att symtomen försvunnit innan man kan ge blod.

 • Efter en coronavirussmitta som konstaterats med laboratorie- eller hemtest ska du vänta minst 10 dygn efter att du insjuknat (eller efter provtagningen om du varit symtomfri) innan du ger blod. Om du haft feber över 38 grader bör du vänta minst 14 dygn efter att du tillfrisknat.  Efter en svår infektion som krävt sjukhusvård är uppehållet 3 månader.

 • Personal som vårdar coronapatienter kan ge blod utan karenstid när de använt skyddsutrustning.

 • Kom inte på blodgivning om
  - du är i karantän på grund av coronaviruset
  - du har rekommenderats att frivilligt undvika kontakter (t.ex. medan du väntar på att genomgå eller få svar på ett coronatest eller om en familjemedlem konstaterats ha en coronainfektion)
 • I den här tabellen hittar du alla begränsningar gällande utomlandsresor. Reserestriktionerna kommer vid behov att preciseras när epidemilägena och myndighetsrekommendationerna ändras.

Du hittar aktuella blodgivningsplatser och deras öppettider här

Boka tid här.

Fyll i den elektroniska hälsodeklarationen samma eller föregående dag som du kommer till blodgivning här.


En blodgivare använder munskydd vid blodgivning.

Frågor och svar

Ordnas det blodgivningar under epidemin?

Ja. Blodtjänst fungerar alltid, under både normala förhållanden och undantagsförhållanden. Det är av största vikt att friska människor fortsätter att ge blod så att patienterna får de blodprodukter de behöver. Blodgivningstillfällen räknas inte till offentliga tillställningar som avses i lag.

Är det farligt att ge blod under epidemin?

Vi sköter om blodgivarnas säkerhet. På den här sidan hittar du information om våra beredskapsåtgärder inför pandemin. Endast personer som är helt friska och som inte har några förkylningssymtom får komma till blodgivningen. Blodgivning försämrar inte immuniteten.

Ska jag boka en tid?

För närvarande betjänar vi blodgivare som har bokat tid. Genom detta kan vi se till att det endast finns ett begränsat antal blodgivare i blodgivningen i taget. Om det är fullbokat i tidsbokningskalendern, rekommenderar vi att du kommer någon annan dag. Blod behövs varje vardag för patienternas bruk. 

Kan jag ge blod om jag har tagit coronavirusvaccinet?

Coronavaccination hindrar inte blodgivning. Om man reagerar kraftigt på vaccinet (t.ex. svår värk, feber eller eksem) bör man vänta två dygn efter det att symtomen försvunnit innan man kan ge blod.

Efterfrågas coronapasset vid blodgivningen?

I regel efterfrågas coronapasset inte vid blodgivningen. Vid enskilda blodgivningstillfällen kan dock de som hyr ut lokalen kräva det (t.ex. vetenskapscentret Heureka). I sådana fall informeras blodgivarna separat om saken.

Enligt lagen är coronapasset avsett för situationer där restriktioner som myndigheter infört är i kraft för att förhindra spridning av epidemin. Regionala eller riksomfattande restriktioner som är i kraft tills vidare gäller inte Blodtjänsts kundlokaler eller blodgivningstillfällen.

Vi sköter om blodgivarnas säkerhet genom bl.a. munskyddsrekommendationer, säkerhetsavstånd och förbättrad hygien. Även tidsbokningen hjälper till att begränsa antalet personer som vistas i lokalen samtidigt.

Testas blodgivare för corona?

Det är inte ändamålsenligt att testa blodgivare för corona.  Inga coronainfektioner som skulle ha skett via blodet har konstaterats. Blodgivaren ska naturligtvis vara helt frisk och symtomfri.

Måste man använda munskydd vid blodgivning?

Blodtjänst hävde den mer omfattande rekommendationen om munskyddsanvändning den 12.5.2022. Du får fortfarande använda munskydd om du vill. Blodtjänst erbjuder alla som vill ett kirurgiskt munskydd. Om du vill att våra skötare ska använda munskydd så gör vi det. Munskyddet får avlägsnas när medan man dricker och äter. 

Hur snart kan man ge blod efter att förkylningssymtomen slutat?

Efter en förkylning utan feber får du ge blod genast när du har varit helt fri från symtom minst en dag. Efter förkylning med feber ska du vänta minst 14 dygn innan du ger blod. Efter en coronavirussmitta som konstaterats på laboratorium eller hemtest ska du vänta 10 dygn innan du ger blod. Efter en svår infektion som krävt sjukhusvård är uppehållet 3 månader.

Kan jag ge blod om jag har allergisk snuva?

Man kan inte donera blod under pandemitiden om man har symptom, vi kan nämligen inte ta emot personer med symptom på snuva i blodgivningslokaler. Om din allergi är asymptomatisk t.ex. tack vare läkemedel är du välkommen att donera blod.

Kan man ge blod efter direktkontakt med en koronapatient?

Kom inte på blodgivning om du är i karantän på grund av exponering för coronaviruset eller du har rekommenderats att frivilligt undvika kontakter om en familjemedlem konstaterats ha en coronainfektion. Personal som vårdar coronapatienter kan ge blod utan karenstid när de använt skyddsutrustning.

Varför inställs blodgivningsevenemang?

Tyvärr har vi varit tvungna att inställa några blodgivningsevenemang bland annat på grund av utmaningar med lokaler under epidemin. Vi rekommenderar att du kontrollerar de aktuella öppettiderna innan du går till blodgivningen: https://www.blodtjanst.fi/blodgivning/donera-blod/var-kan-man-ge-blod

Finns det några nya begränsningar för resor utomlands på grund av coronaviruset?

I den här tabellen hittar du alla begränsningar gällande utomlandsresor. Reserestriktionerna kommer vid behov att preciseras när epidemilägena och myndighetsrekommendationerna ändras.

Hur får jag veta min blodgrupp? Påverkar min blodgrupp min risk att få coronaviruset?

Det är inte nödvändigt att utreda sin egen blodgrupp på grund av coronaviruset. Blodgivare kan fråga vilken grupp de tillhör, om de vill: Avgiftsfri blodgivarinfo 0800 05801 (vard. 8–17). Blodtjänst undersöker inte blodgruppen för att utreda coronarisk.

Den senaste analysen i ett omfattande internationellt forskningsprojekt som koordineras av forskare vid FIMM (Institute for Molecular Medicine Finland) bekräftade inte misstankarna om blodgruppens inverkan på risken att insjukna i coronavirussjukdom. Ett visst område i kromosom 3 som är rikt på gener verkar å andra sidan vara en tydlig riskfaktor. Ytterligare undersökningar behövs för att klarlägga den biologiska mekanismen.

I Danmark görs redan antikroppstester för coronaviruset hos blodgivare. När börjar man testa blodgivare i Finland?

Många länder har börjat eller kommer att börja med antikroppstester för att på populationsnivå utreda en hur stor andel som har varit sjuka/insjuknat, kanske utan att veta om det. Blodtjänster i Europa är medverkar i dessa. I Finland koordinerar THL nationella projekt. En motsvarande modell som Danmarks pågår tills vidare inte i Finland.

1.2.2021
Ändringar i kriterierna för blodgivning från och med 1.2.

1.2.2021

Användning av munskydd vid blodgivning

18.1.2021

Coronavaccination hindrar inte blodgivning

4.1.2021

Ändringar i kriterierna för blodgivning från och med 4.1.

25.11.2020

Blodgivning under coronaepidemin – praxis från och med 25.11

7.10.2020

Munskydd införs som en extra åtgärd vid blodgivningen

25.9.2020

Blodgivarnas säkerhet tas hand om även under pandemin

21.9.2020

Nya restriktioner på grund av resande träder i kraft 21.9

11.8.2020
Nya restriktioner på grund av resande träder i kraft 10.8

6.8.2020
Blodgivning ordnas även i fortsättningen genom tidsbeställning

14.7.2020
Restriktionerna för blodgivning efter resor utomlands

16.6.2020
Restriktionerna för blodgivning efter resor utomlands hävs delvis

6.4.2020
Boka tid till blodgivning kring påsken

6.4.2020
Blodtjänsts forskare utreder den individuella benägenheten att insjukna i coronavirusinfektion

31.3.2020
Tidsbeställning introduceras på blodgivningsevenemang på grund av coronaepidemin

23.3.2020

Blodtjänstbyråerna betjänar via tidsbeställning

19.3.2020

Pandemiberedskapsåtgärder pågår vid blodgivning

18.3.2020

Blodgivare behövs också under coronaepidemin - Hinder för blodgivning har uppdaterats

17.3.2020

Coronavirusepidemins effekter tills vidare väl under kontroll på Blodtjänst

16.3.2020

Blodgivare behövs också under epidemin