Sök Menu

Vi behöver dig

Visste du att

De frivilliga blodgivarna i Finland hjälper årligen ungefär 40 000 patienter.

Eftersom blodet inte kan ersättas med konstgjorda preparat, är det donerade blodet ett verkligt livsvillkor för många allvarligt sjuka.

Blodprodukter behövs i vården av till exempel operations–, olycksfalls– och cancerpatienter, samt för tidigt födda barn (prematurer).

Varje vardag behövs det nästan tusen blodgivningar för att patienterna ska få de blodprodukter de behöver. Genom att ge blod, kan du rädda en annan människas liv. Ta reda på var närmaste blodgivning ligger och bli livräddare!

Vi behöver hela tiden nya blodgivare. Testa på webben dina förutsättningar att ge blod och börja ge blod redan idag! Blodtjänstbyråernas kontaktuppgifter och öppettider samt tidtabeller för allmänna blodgivningar hittar du här. Fyll i den elektroniska hälsodeklarationen föregående eller samma dag som du kommer till blodgivningen.

Blodtjänst delar upp det donerade blodet i röda blodkroppar, trombocyter och plasma. Av de röda blodkropparna och trombocyterna framställer Blodtjänst själv slutprodukter, som används i behandlingen av patienter på sjukhusen i Finland. Den från blodet separerade plasman säljer Blodtjänst däremot till sina internationella och inhemska samarbetsparter, för förädling till olika slutprodukter. Plasmaprodukter används vid blodtransfusioner och till exempel vid behandling av blödarsjuka (hemofili).
 
Läs berättelser om patienter och blodgivare

Om du inte kan ge blod, men ändå vill hjälpa, kan du alltid grunda en BlodGrupp eller starta en kampanj för blodgivning.

Blodgivarnas personuppgifter registreras i det register som Blodtjänst upprätthåller. Se Blodgivarregister.

Hela blodtjänstverksamheten är beroende av frivilliga blodgivare och nya blodgivare behövs hela tiden. För Anu är blodgivningen också ett trevligt sätt att träffa vänner och bekanta. Man kan växla några ord över en kopp kaffe, samtidigt som man gör någonting gott. Tröskeln för att ge blod är låg.

– Att ge blod är ett obetydligt besvär. Många andra sätt att hjälpa kräver en betydligt större insats, både i tid och i pengar räknat, tänker Anu.

Läs Anus berättelse