Sök Menu

Vein to Vein -projektet

Blodtjänst bygger för närvarande ett nytt omfattande datasystem. Systemet skapar en grund för framtidens digitala blodförsörjningskedja. För blodgivarna syns förnyelsen som en elektronisk hälsodeklaration. Den togs i bruk måndagen den 4 maj 2020.

Fyll i den elektroniska hälsodeklarationen här föregående eller samma dag som du kommer till blodgivningen.

Vårt avgiftsfria infonummer 0800 0 5801 hjälper vid behov med att fylla i hälsodeklarationen må.-fre. kl. 8–17.

Frågor och svar om den elektroniska hälsodeklarationen

Q: Vad ändras när den elektroniska hälsodeklarationen tas i bruk?
A: Hälsodeklarationen blir elektronisk, dvs. i fortsättningen går det inte längre att fylla i hälsodeklarationen i pappersform. Det lönar sig att fylla i hälsodeklarationen redan på förhand hemma. När du fyller den i förväg är det möjligt att göra en preliminär bedömning av lämpligheten för blodgivning, så du inte behöver komma till blodgivningsstället förgäves ifall du inte kan ge blod.

Den elektroniska hälsodeklarationen kan fyllas i föregående eller samma dag som blodgivningen sker. Om du inte kan komma på blodgivning efter att du fyllt i hälsodeklarationen förstörs formuläret av sig själv.

Frågeformuläret kan fyllas i på smarttelefon, surfplatta, dator eller på Blodtjänsts datorer på blodgivningsplatsen. Vi instruerar blodgivarna på plats om det behövs.

Själva blodgivningen sker på gammalt bekant sätt. Det lönar sig att reservera lika mycket tid som förr för blodgivningen och kaffet med dopp efteråt (ca. en timme).

Q: Vad handlar Vein to vein -projektet om?
Blodtjänst bygger ett nytt omfattande datasystem. Den elektroniska hälsodeklarationen är en del av förnyelseprojektet.

Q: Varför införs den elektroniska hälsodeklarationen?
A: Den elektroniska hälsodeklarationen gör det möjligt att på förhand göra en enkel och preliminär bedömning av lämpligheten för blodgivning, eftersom enkäten tar upp sådant som kan vara ett hinder för att ge blod. Tack vare den elektroniska hälsodeklarationen hoppas vi ovkså att blodgivningen kommer att bli smidigare.

Q: När införs den elektroniska hälsodeklarationen?
A: Den togs i bruk måndagen den 4 maj 2020.

Q: Kan hälsodeklarationen fortfarande fyllas i på papper?
A: Nej. Hälsodeklarationen kan nu fyllas i endast elektroniskt antingen med smarttelefon, surfplatta eller dator. Du kan också fylla i enkäten på plats på Blodtjänsts datorer. Du får vid behov hjälp med ifyllandet.

Q: Behöver jag bankkoder för att fylla i hälsodeklarationen?
A: Nej, bankkoder krävs inte. Du matar in personbeteckning och namnuppgifter, med vilka systemet kan identifiera dig. Personuppgifter och svaren i hälsodeklarationen överförs till Blodtjänsts system först när du kommer till blodgivningen och visar upp ditt identitetsbevis till skötaren.

Systemet är helt informationssäkert och informationen krypteras så att de inte hamnar i händerna på utomstående. När du skickar formuläret vidare eller avbryter ifyllandet töms informationen automatiskt när du går ut ur webbläsaren. Det är också säkert att fylla i blanketten på delade datorer bara du kommer ihåg att gå ut ur formuläret och stänga webbläsaren.

Q: Jag har inte en smartphone. Hur kan jag fylla i hälsodeklarationen?
A: Du kan fylla i hälsodeklarationen på dator eller surfplatta eller på blodgivningsplatsen på Blodtjänsts datorer. Vid behov kan du be personalen om hjälp med att fylla i formuläret.

Q: Hur inverkar den elektroniska hälsodeklarationen på blodgivningens gång?
A: Det elektroniska formuläret kan fyllas i redan hemma föregående dag. De uppgifter du lämnar på formuläret gäller till följande dag.

Observera att du i vilket fall som helst måste ta med dig ett officiellt identitetsbevis med foto, eftersom skötaren kontrollerar din identitet. Efter att du anmält dig fortsätter ditt blodgivningsbesök på gammalt bekant och tryggt sätt. Var beredd på att visa upp ditt identitetsbevis flera gånger under blodgivningen.
 
Q: Vad händer om jag inte kommer på blodgivning, även om jag fyllt i hälsodeklarationen?
A: Om du inte kan komma på blodgivning samma eller nästa dag efter att du fyllt i hälsodeklarationen förstörs formuläret av sig själv. Det kommer då inte ända fram till Blodtjänsts datasystem. Fyll i formuläret på nytt när du kan ge blod igen.

Q: Vad händer om jag nte vet hur jag ska svara, svarat fel på en fråga eller det sker en förändring i mitt hälsotillstånd?
A: Om du inte vet hur du ska svara kan du välja "Kan inte säga" och fortsätta fylla i formuläret till slut. Du kan alltid ringa det avgiftsfria infonumret 0800 0 5801 eller diskutera med vår skötare på plats. Samma gäller om du upptäcker att du svarat fel på en fråga. Det är inte möjligt att själv ändra svar efter du fyllt i formuläret, men du kan alltid ändra ditt svar på plats i samband med diskussionen med skötaren. Naturligtvis kan du också fylla i enkäten på nytt. Då ersätter det nya formuläret det gamla.

Om det sker förändringar i ditt hälsotillstånd efter att du fyllt i formuläret och du inte kan ge blod är det OK. Formuläret förstörs automatiskt om du inte kommer senast följande dag.

Q: Kan hälsodeklarationen fortfarande fyllas i på blodgivningsstället före blodgivningen?
A: Hälsodeklarationen kan också fyllas i på blodgivningsstället antingen på Blodtjänsts dator eller på smarttelefon, surfplatta eller bärbar dator. Vår personal hjälper dig med att fylla i formuläret om det behövs. Pappersformulär används inte längre efter att den elektroniska hälsodeklarationen införts.

Q: Vet formuläret om jag kan redan kan ge blod?
A: Formuläret vet inte när du senast har gett blod. Om du vet när du gav blod senaste gång kan du räkna ut tiden för följande möjliga blodgivning med hjälp av räknaren. Om du inte kommer ihåg datumet kan du alltid ringa vårt avgiftsfria infonummer 0800 0 5801.

Q: Är mina ifyllda uppgifter i säkert förvar?
A: Den elektroniska hälsodeklarationen är helt informationssäker och informationen krypteras, så de kan alltså inte hamna i händerna på utomstående. 

Q: Används det kakor ("cookies") i den elektroniska hälsodeklarationen?
A: Nej, inga kakor används i formuläret.

Q: Var kan jag få hjälp med att fylla i formuläret?
A: Blodtjänsts personal hjälper dig gärna om du behöver hjälp på blodgivningsstället. Du kan också ringa vårt avgiftsfria infonummer för blodgivare 0800 0 5801. Vårt servicenummer hjälper också i frågor som gäller din lämplighet som blodgivare.

Q: Vad ska jag göra om hälsodeklarationen inte fungerar?
A: Om den elektroniska hälsodeklarationen inte öppnas eller om du inte kan fylla i den av tekniska skäl kan du försöka igen om en liten stund. Du kan också fylla i deklarationen strax före blodgivningen eller när du är på plats. Om hälsodeklarationen är ur bruk under en längre tid, fylls hälsodeklarationen i på papper på det gamla sättet.

Q: Vad ska jag göra om Blodtjänsts webbplats har kraschat?
A: Även om Blodtjänsts webbplats inte fungerar finns det en länk till den elektroniska hälsodeklarationen på Blodtjänsts webbplats. Hälsodeklarationen och Blodtjänsts webbplats är således inte beroende av varandra.

Q: När kan jag se mina egna blodgivningsuppgifter på nätet?
A: Det är än så länge inte möjligt att följa eller kontrollera sina uppgifter på nätet. En sådan tjänst är dock under planering i ett senare skede av datasystemprojektet och blir förhoppningsvis verklighet om några år. Tjänsten kräver stark autentisering exempelvis med bankkoder eller mobil-ID, vilket den kommande elektroniska hälsodeklarationen inte kräver.