Sök Menu

Nytt Vein to Vein-datasystem

Blodtjänst bygger för närvarande ett nytt omfattande datasystem. Systemet skapar en grund för framtidens digitala blodförsörjningskedja. För blodgivarna syns förnyelsen som en elektronisk hälsodeklaration. Det lönar sig att fylla i hälsodeklarationen på förhand hemma eller t.ex på väg till blodgivningen. Den kan fyllas i på smarttelefon, surfplatta eller dator.

Sjukhus erbjuds redan från början av förnyelseprojektet en nättjänst för beställning och leverans av blodprodukter. I framtiden är målet att få nya forskningsdata för bl.a. utveckling av behandlingsriktlinjer.

För blodgivarna syns förnyelsen inledningsvis som en elektronisk hälsodeklaration. Nu testar vi systemet, och ett exakt datum kan vi precisera när testandet fortskrider.

I fortsättningen går det inte längre att fylla i hälsodeklarationen i pappersform.

Frågeformuläret kan fyllas i på smarttelefon, surfplatta, dator eller på Blodtjänsts datorer på blodgivningsplatsen. Vi instruerar blodgivarna på plats om det behövs. Tack vare den elektroniska hälsodeklarationen kommer blodgivningen att bli smidigare. Enkäten tar också redan på förhand upp sådant som kan vara ett hinder för att ge blod.

Den elektroniska hälsodeklarationen kan fyllas i redan föregående eller samma dag som blodgivningen sker. Om du inte kan komma på blodgivning efter att du fyllt i hälsodeklarationen förstörs formuläret av sig själv.

Samtidigt med den nya formulären ändras också anmälningen till blodgivning.

Frågor och svar om den elektroniska hälsodeklarationen och den nya anmälningen

Q: Vad handlar Vein to vein-datasystemförnyelsen om?
A: Datasystemförnyelsen går ut på att bygga ett kompatibelt system mellan sjukhusen och Blodtjänst. Den elektroniska hälsodeklarationen är en del av förnyelsen.

Q: Varför införs den elektroniska hälsodeklarationen?
A: Den elektroniska hälsodeklarationen är en del av en förnyelse som går ut på att bygga ett datasystem mellan sjukhusen och Blodtjänst. Det elektroniska frågeformuläret gör att blodgivningsbesöket går snabbare, eftersom formuläret kan fyllas i var som helst i förväg. Det gör det också möjligt att på förhand göra en enkel och preliminär bedömning av lämpligheten för blodgivning, eftersom enkäten tar upp sådant som kan vara ett hinder för att ge blod.

Q: När införs den elektroniska hälsodeklarationen?
A: Nu testar vi systemet, och ett exakt datum kan vi precisera när testandet fortskrider. Reformen kring datasystemet har visat sig vara avsevärt mer arbetsdryg än vad som förutsågs när projektet inleddes. Blodtjänsten vill att systemet är driftsäkert när det tas i bruk. Vi informerar genast när tidtabellen för ibruktagande kan bekräftas. Du får anvisningar om hur du ska fylla i formuläret på platsen.

Q: Varför har starten för den elektroniska hälsoenkäten fördröjts?
A: Reformen kring datasystemet "Vein to vein" har visat sig vara avsevärt mer arbetsdryg än vad som förutsågs när projektet inleddes. Även verksamhetsmiljön har förändrats, det vill säga riskerna i samband med cybersäkerheten ökar ständigt, och Blodtjänsten vill att systemet är driftsäkert till hundra procent när det tas i bruk. Nu testar vi systemet, och dessutom ska tillräckligt tid reserveras för att utbilda personalen. Ett exakt datum kan vi precisera när testandet fortskrider.

Till vår högsta prioritet hör att säkerställa tillgången till blodpreparat liksom säkerheten för blodgivarna och patienterna, och får under inga omständigheter äventyras. Därför har det behövts mer tid än vi planerade.

Q: Kan hälsodeklarationen fortfarande fyllas i på papper?
A: Nej. Hälsodeklarationen kan i framtiden fyllas i endast elektroniskt antingen med smarttelefon, surfplatta eller dator. Du kan också fylla i enkäten på plats på Blodtjänsts datorer. Du får vid behov hjälp med ifyllandet.

Q: Behöver jag bankkoder för att fylla i hälsodeklarationen?
A: Nej, bankkoder krävs inte. Du matar in personbeteckning och namnuppgifter, med vilka systemet kan identifiera dig. Personuppgifter och svaren i hälsodeklarationen överförs till Blodtjänsts system först när du kommer till blodgivningen och visar upp ditt identitetsbevis för anmälningsterminalen eller till skötaren.

Systemet är helt informationssäkert och informationen krypteras så att de inte hamnar i händerna på utomstående. När du skickar formuläret vidare eller avbryter ifyllandet töms informationen automatiskt när du går ut ur webbläsaren. Det är också säkert att fylla i blanketten på delade datorer bara du kommer ihåg att gå ut ur formuläret och stänga webbläsaren.

Q: Jag har inte en smartphone. Hur kan jag fylla i hälsodeklarationen?
A: Du kan fylla i hälsodeklarationen på dator eller surfplatta eller på blodgivningsplatsen på Blodtjänsts datorer. Vid behov kan du be personalen om hjälp med att fylla i formuläret.

Q: Hur inverkar den elektroniska hälsodeklarationen på blodgivningens gång?
A: Det elektroniska formuläret kan fyllas i redan hemma föregående kväll eller på bussen till blodgivningsplatsen. De uppgifter du lämnar på formuläret gäller till följande dag.

Anmälningen till blodgivningen på plats ändras också. I fortsättningen anmäler man sig på en terminal. Terminalen läser av streckkoden på ditt identitetsbevis eller FPA-kort. Om du inte har med dig ett identitetsbevis eller FPA-kort med streckkod kan du ge din personbeteckning för hand. Observera att du i vilket fall som helst måste ta med dig ett officiellt identitetsbevis med foto, eftersom skötaren kontrollerar din identitet. Efter att du anmält dig fortsätter ditt blodgivningsbesök på gammalt bekant och tryggt sätt. Var beredd på att visa upp ditt identitetsbevis flera gånger under blodgivningen.
 
Q: Vad händer om jag inte kommer på blodgivning, även om jag fyllt i hälsodeklarationen?
A: Om du inte kan komma på blodgivning nästa dag efter att du fyllt i hälsodeklarationen förstörs formuläret av sig själv. Det kommer då inte ända fram till Blodtjänsts datasystem. Fyll i formuläret på nytt när du kan ge blod igen.

Q: Vad händer om jag märker att jag svarat fel på en fråga eller det sker en förändring i mitt hälsotillstånd?
A: Om du upptäcker att du svarat fel på en fråga kan du ändra ditt svar på plats i samband med diskussionen med skötaren. Naturligtvis kan du också fylla i enkäten på nytt. Då ersätter det nya formuläret det gamla. Om du är osäker på om du kan ge blod kan du ringa det avgiftsfria infonumret för blodgivare 0800 0 5801 (vardagar kl. 8–17).

Om det sker förändringar i ditt hälsotillstånd efter att du fyllt i formuläret och du inte kan ge blod är det OK. Formuläret förstörs automatiskt om du inte kommer senast följande dag.

Q: Kan hälsodeklarationen fortfarande fyllas i på blodgivningsstället före blodgivningen?
A: Hälsodeklarationen kan också fyllas i på blodgivningsstället antingen på Blodtjänsts dator eller på smarttelefon, surfplatta eller bärbar dator. Vår personal hjälper dig med att fylla i formuläret om det behövs. Pappersformulär används inte längre efter att den elektroniska hälsodeklarationen införts.

Q: Är mina ifyllda uppgifter i säkert förvar?
A: Den elektroniska hälsodeklarationen är helt informationssäker och informationen krypteras, så de kan alltså inte hamna i händerna på utomstående. 

Q: Var kan jag få hjälp med att fylla i formuläret?
A: Blodtjänsts personal hjälper dig gärna om du behöver hjälp på blodgivningsstället. Du kan också ringa vårt avgiftsfria infonummer för blodgivare 0800 0 5801 (mån–fre 8–17). Vårt servicenummer hjälper också i frågor som gäller din lämplighet som blodgivare.

Q: När kan jag se mina egna blodgivningsuppgifter på nätet?
A: Det är än så länge inte möjligt att följa eller kontrollera sina uppgifter på nätet. En sådan tjänst är dock under planering i ett senare skede av datasystemprojektet och blir förhoppningsvis verklighet om några år. Tjänsten kräver stark autentisering exempelvis med bankkoder eller mobil-ID, vilket den kommande elektroniska hälsodeklarationen inte kräver.