Sök Menu

Tidsbeställning

Om du vill kan du beställa tid till blodgivning antingen till en av våra blodtjänstbyråer eller till en allmän blodgivning (under pilotprovet möjligt endast till en del blodgivningar). OBS! Till Joensuu måste man alltid boka tid på förhand!

Beställ tid till blodtjänstbyrå

Beställ tid till en allmän blodgivning (Pilotprov i östra och mellersta delar av landet, tibsbeställning möjligt endast på finska. Om du vill boka tid, välj blodgivningen på nästa sida. OBS! Till Joensuu måste man alltid boka tid på förhand!)

 

 Läs mer: Information om tidsbeställning