Sök Menu

Räkna ut när du kan ge blod nästa gång

Du kan räkna ut tiden för följande möjliga blodgivning med hjälp av räknaren. Besvara följande frågor.

Är du

Har du donerat tidigare?

När donerade du senast?

Vi rekommenderar att unga kvinnor mellan 18-25 år donerar blod högst 1 gång per år. Annars rekommenderar vi att kvinnor donerar högst 2-3 gånger om året. Mellan två blodgivningar måste kvinnor hålla en minimipaus på minst 91 dygn. Obs! Pausen mellan trombocytgivningar är en annan.

Vi rekommenderar att män donerar blod högst 3-4 gånger om året. Mellan två blodgivningar måste män hålla en minimipaus på minst 61 dygn. Obs! Pausen mellan trombocytgivningar är en annan.

Beställ en påminnelse

Beställ en påminnelse

När vill du ha påminnelsen?

.

Hur vill du ha påminnelsen?

förnamn.efternamn@email.com
Påminnelse kunde inte skickas
Påminnelse har skickats
0401234567
Påminnelse kunde inte skickas
Påminnelse har skickats