Sök Menu

Blodgivarnas upplevelser och enkät

Blodgivarna uppskattar god kundbetjäning

Enligt Blodtjänsts enkäter angående kundbetjäningen, är blodgivarna mycket nöjda med den betjäning de får. För blodgivarna är det viktigt att personalen som arbetar vid blodgivningen är yrkeskunnig och vänlig.

Blodgivarna berättar att de vid Blodtjänst får en lugn betjäning och vägledning och att stämningen är glad. Blodgivarna upplever att de tas väl om hand i samband med blodgivningen; man lyssnar till dem och besvarar de frågor de ställer. Därtill får Blodtjänst beröm för en välorganiserad, flexibel och smidig verksamhet. Den höjda, övre åldersgränsen betraktas också som en fin förändring och blodgivarna uppskattar också det personliga bemötandet de får. Detaljer i kundbetjäningen som enligt blodgivarna ytterligare kunde utvecklas, är den uppmärksamhet de får vid ankomsten och då de lämnar blodgivningen.

Blodtjänst gör fyra gånger i året en omfattande rundfrågning bland blodgivarna gällande kundbetjäningen och vägledningen. Enkäten skickas till 4000 blodgivare, av vilka ungefär hälften besvarar den.

Att uppskatta blodgivaren är en av Blodtjänsts fyra värdegrunder. De andra är patientens välbefinnande, verksamhetens effektivitet och arbetsgemenskapens välbefinnande.