Sök Menu

Arrangera en blodgivningskampanj

Det goda ska man göra med ett leende! Organisationer, föreningar och läroanstalter kan sporra sina medlemmar och kompanjoner till en gemensam hjälpinsats genom att arrangera en utmaningskampanj för blodgivning. Sätt blodet i omlopp!Om du planerar en lokal kampanj, kan du komma överens om tidpunkt och arrangemang med närmaste blodtjänstbyrå. För en riksomfattande kampanj får du hjälp via adressen info(at)veripalvelu.fi.

Ju aktivare och ju mer medryckande ni för fram ert budskap, desto fler blodgivare lockar ni med. När ni informerar om kampanjen, lönar det sig att berätta om kampanjens slogan, tidpunkt och arrangör, varför det är viktigt att ge blod, hur man kan delta i kampanjen och basinformation om vem som kan ge blod (en länk till webbtestet på adressen www.kanjagdonera.fi och telefonnumret till blodgivarnas avgiftsfria infotelefon 0800 0 5801, för närmare information). Uppmana deltagarna att då de ger blod, anteckna sitt namn på kampanjblanketten, så att kampanjens resultat, det vill säga antalet givningar, kan kontrolleras i efterhand. Då du kontaktar oss, ska du berätta för oss vid vilka blodgivningar du vill att kampanjblanketten ska finnas framlagd.

Blodtjänst kan, om ni så önskar, ge ett diplom till den som vann utmaningskampanjen. Ni kan också belöna vinnaren med era egna pris.

Det är enkelt och effektivt att arrangera kampanjer via de sociala medierna. Lycka till med planeringen!

Aktuella kampanjer:

Suomen Motoristit (SMOTO) ry arrangerar varje år kampanjen ”Verta Pakkiin Hallitusti” för att locka människor till blodgivning och till att bli medlemmar i Stamcellsregistret. 
 


Minneslista för den som arrangerar en kampanj:

– Kampanjens namn

– Tidpunkt och hur länge kampanjen pågår (gärna minst 1–2 månader så att det finns tillräckligt med tid att delta)

– Vilka utmanar ni?

– Tävlar ni i grupp, eller räknas alla blodgivningar samman?

– Vid vilka blodgivningar kan man delta i kampanjen (vid vissa, eller vid alla)?

– Vilka informationskanaler och -metoder är lämpligast för att nå er målgrupp? Ett sporrande upprop och en visuell utformning som sticker fram, är till fördel. Ni kan utarbeta ert eget kampanjmaterial, eller använda Blodtjänsts material. Ni kan beställa broschyrer via denna blankett, eller ladda ner dem elektroniskt från vår materialbank.