Sök Menu

Hur kan ditt företag eller din organisation hjälpa?

Många armar hjälper mer än bara en. Hör ni redan till livräddarnas skara?


Att hjälpa tillsammans är trevligt och man når snabbt resultat. Ditt företag, din organisation, läroanstalt eller hobbygrupp kan göra mycket genom att ansluta sig till dem som hjälper. Det enklaste sättet att hjälpa är att grunda en BlodGrupp, det vill säga en grupp blodgivare som regelbundet ger blod. Ni kan också arrangera en lokal, eller riksomfattande utmaningskampanj, eller låta Blodtjänst utnyttja era lokaliteter för att arrangera en blodgivning. OBS! Massblodgivningar arrangeras dock bara på arbetsplatser med flera hundra anställda. Att sprida information om blodgivning via era egna informationskanaler uppskattas också mycket.

Blodgivning är ett konkret och enkelt sätt att ta sitt samhällsansvar. Genom att göra det möjligt för personalen eller medlemskåren att hjälpa, bygger ni samtidigt upp en positiv känsla av gemenskap, främjar välbefinnandet på arbetsplatsen och understryker de värden som er organisation står för.