Sök Menu

Jag är en kvinna i åldern 18-25 år. Får jag ge blod bara en gång om året?

​Vår rekommendation är att kvinnor i åldern 18—25 år ger blod endast en gång om året, eftersom blodgivarstudier har visat att särskilt unga kvinnor löper risk att utveckla järnbrist.

Under en blodgivning förlorar kvinnor upp till 60—100 % av den mängd järn som utgör deras järndepåer. Depåerna fylls på långsamt, och syftet med vår rekommendation är att främja återställandet av järndepåerna.

För andra kvinnor rekommenderar vi högst 2—3 blodgivningar om året och för män högst 3—4 blodgivningar om året.