Sök Menu

När behövs din hjälp

Behovet av blodgivare ur olika blodgrupper skiftar från dag till dag. Du kan på vår webbplats eller via mobilapplikationen följa med situationen för din egen blodgrupp och kom åtminstone då du får en kallelse från oss.

Det behövs blodgivare från alla blodgrupper, för det finns också patienter i alla blodgrupper. Behovet av blodgivare varierar dock från dag till dag i varje blodgrupp. Om patientens blodgrupp är känd, får patienten alltid i första hand blod ur sin egen blodgrupp. Eftersom en enskild patient kan behöva mycket blod på en och samma gång, kan blodsituationen förändras snabbt.

Dropparna nedan visar vilken blodgrupp som för tillfället behövs mest i Finland. Dropparna uppdateras kontinuerligt. Om du regelbundet följer med blodsituationen och åtminstone kommer då du blir kallad, kommer din värdefulla gåva att hjälpa patienterna på bästa möjliga sätt.

Följ med den dagliga blodsituationen via blodbarometern
Ladda ner livräddarens mobilapplikation (enbart på finska)
Läs mer om kallelse till blodgivning
Leta upp närmaste blodgivning (enbart på finska)
Ställ gärna fler frågor via den avgiftsfria infotelefonen 0800 0 5801 (vard. kl. 8–17)

Blodgruppen har betydelse

Är du O–? Din blodgrupp är så kallat nödblod, som kan ges till alla patienter, i situationer där man ännu inte hunnit fastställa deras egen blodgrupp. Din blodgrupp är synnerligen viktig och din hjälp behövs alltid. Följ med läget i din egen blodgrupp från dropparna nedan eller via mobilappen och ge alltid blod då du får kallelse.

Är du A+ eller O+? I Finland är din blodgrupp mycket vanlig och därför behövs blod ur den här blodgruppen också ofta på sjukhusen. Blod ur din blodgrupp behövs alltid. Följ med läget i din egen blodgrupp från dropparna nedan eller via mobilappen och ge alltid blod då du får kallelse.

Är du A–, B– eller AB–?  Det finns rätt få blodgivare med blodgrupp A-, och därför kan blodlagret snabbt minska till en kritisk nivå. Blod ur din blodgrupp behövs alltid. Följ med läget i din egen blodgrupp från dropparna nedan eller via mobilappen och ge alltid blod då du får kallelse.

Är du B+ eller AB+? Behovet av blod ur din blodgrupp varierar och redan en enda patient kan snabbt förändra läget. Följ med läget i din egen blodgrupp från dropparna nedan eller via mobilappen och ge alltid blod då du får kallelse.

Minns du inte, eller känner du inte till din egen blodgrupp? Inget problem! Om du har gett blod, men inte minns vilken blodgrupp du tillhör, kan du få reda på det genom att ringa vår avgiftsfria infotelefon 0800 0 5801 (må–fre kl. 8–17). Om du ännu inte har gett blod, får du reda på din blodgrupp genom att några dagar efter din första blodgivning ringa infotelefonen, eller senast nästa gång du ger blod.