Sök Menu

Blodgivaren kan ha ett ökat behov av järn

Vid blodgivningen delar man ut järntabletter till sådana blodgivare som man vet att löper den största risken att drabbas av järnbrist. Med tabletterna vill man förebygga den järnbrist som blodgivningen eventuellt kan medföra. På den här sidan hittar du information om blodgivarens järnbehov och användningen av järntillskott.

Järnet man förlorar i samband med blodgivningen ersätts på ungefär fem månader av järnet man får ur en mångsidig kost. Om du ger blod ofta, hinner kroppen inte ersätta det förlorade järnet med järn från kosten. Fenomenet är särskilt bekant hos kvinnor i fertil ålder. Risken för järnbrist i samband med blodgivningen förebyggs med tillräckligt långa doneringsmellanrum, samt med att erbjuda järntillskott till personer i riskzonen.

Intervallet mellan två blodgivningar är för kvinnor minst 91 dygn och för män minst 61 dygn. Vi rekommenderar ändå, att speciellt kvinnor i riskzonen för järnbrist endast donerar en till två gånger per år. Män i riskzonen rekommenderas att endast donera två till tre gånger per år.

Vid Blodtjänst pågår en omfattande forskningsprojekt där man undersöker järnreserverna hos regelbundna blodgivare.


Vad är hemoglobin (Hb)?

Hemoglobin är en beståndsdel i de röda blodkropparna, med vars hjälp syret transporteras från lungorna till resten av kroppen via blodet. Hemoglobinets förmåga att transportera syre grundar sig på att det innehåller järn. Blodets hemoglobinhalt är individuell för varje människa.

Varför behöver man järn?

Järn är en av kroppens byggstenar och behövs förutom i hemoglobinet bland annat i musklerna och många enzymer som styr kroppens funktioner. Järnet lagras i benmärgen och levern. De individuella variationerna i mängden lagrat järn är stora. Männens järnreserv är i allmänhet tre gånger större än kvinnornas.

Vilka är följderna av järnbrist?

Redan en lindrig järnbrist, som inte medför en sänkning av hemoglobinhalten, kan ge symtom som trötthet och nedsatt prestationsförmåga. Järnbrist försämrar också kroppens motståndskraft mot infektioner.

Hur får man tillräckligt med järn?

En frisk person som äter mångsidigt får sitt järnbehov tillfredsställt via födan. Maträtter som innehåller kött, lever eller blod är rika på järn. Födoämnen ur växtriket med bra järninnehåll är bl.a. bönor, linser, soja, havstång, vete- och rågkli. Man kan stimulera kroppens upptagning av järn genom att äta produkter som innehåller C-vitamin (bl.a. citrusfrukter och råsaft). Vid järnbrist effektiveras upptagningen av järn ur födan.

En blodgivare kan ha ett större behov av järn

Det järn som förlorats vid blodgivning, ersätts av järn via födan inom ungefär 5 månader. Om man ger blod ofta, räcker järnet i födan inte alltid till för att ersätta den förlorade mängden järn. Särskilt kvinnor i fruktbar ålder är i riskzonen för järnbrist. Vid helblodgivning erbjuder Blodtjänst järntillskott till blodgivare med ökad risk att utveckla järnbrist. Avsikten med järntillskottet är att förebygga eventuell järnbrist och därmed en långvarig sänkning av hemoglobinhalten till följd av blodgivning. Det järn som fås via tillskottet konkurrerar inte med järn från födan. Blodgivaren kan därför med fördel äta järnhaltig mat jämsides med järntillskottet.

Kan man få för mycket järn?

Det järntillskott som Blodtjänst delar ut kan tryggt användas av en frisk blodgivare. Man bör dock beakta att järnet kan inverka på upptagningen av många läkemedel. Om man använder någon medicin, ska man inte ta den och järntillskott samtidigt. Man bör hålla en paus på minst 2 timmar mellan intaget av mediciner och järn. Information om hur en medicin och järnet påverkar varandra finns i järnpreparatets och medicinens bipacksedlar. Järntillskott kan ursaka magbesvär.

Hur skall järntillskottet som ges vid blodgivning användas?

Ta en Vida Rauta järnkapsel per dag, kapseln kan tas med mat när som helst under dagen. C-vitamin stimulerar upptaget av järn, medan mjölkprodukter försämrar upptaget. Vida Rauta innehåller C-vitamin. Ät kuren på 3 veckor till slut även om du glömmer bort kapseln någon dag emellan.