Sök Menu

Blodets hemoglobinhalt och järntillsats

Vad är hemoglobin (Hb)?

Hemoglobin är en beståndsdel i de röda blodkropparna, med vars hjälp syret transporteras från
lungorna till resten av kroppen via blodet. Hemoglobinets förmåga att transportera syre grundar
sig på att det innehåller järn. Blodets hemoglobinhalt är individuell för varje människa.

Varför behöver man järn?

Järn är en av kroppens byggstenar och behövs förutom i hemoglobinet bland annat i musklerna
och många enzymer som styr kroppens funktioner. Järnet lagras i benmärgen och levern. De
individuella variationerna i mängden lagrat järn är stora. Männens järnreserv är i allmänhet tre
gånger större än kvinnornas.

Vilka är följderna av järnbrist?

Järnbrist orsakar anemi, det vill säga en sänkning av hemoglobinhalten. Anemi kan också ha
andra orsaker, men järnbrist är den vanligaste orsaken till anemi. Redan en lindrig järnbrist som
inte medför en sänkning av hemoglobinhalten kan ge symtom som trötthet och nedsatt
prestationsförmåga.

Hur får man tillräckligt med järn?

En frisk person som äter mångsidigt får sitt järnbehov tillfredsställt via födan. Maträtter som
innehåller kött, lever eller blod är rika på järn. Födoämnen ur växtriket med bra järninnehåll är
bl.a. bönor, linser, soja, havstång, vete- och rågkli. Man kan stimulera kroppens upptagning av
järn genom att äta produkter som innehåller C-vitamin (bl.a. citrusfrukter och råsaft). Vid
järnbrist effektiveras upptagningen av järn ur födan.

En blodgivare kan ha ett större behov av järn

Det järn som förlorats vid blodgivning ersätts inom ett antal månader av järn som fås via
kosten. Om man ger blod ofta räcker järnet i kosten inte alltid till för att hinna ersätta den
förlorade mängden järn. Dessutom är det känt att kvinnor i fertil ålder och då särskilt yngre
kvinnor (i åldrarna 18–25 år) är i riskzonen för järnbrist. I samband med blodgivning erbjuder
Blodtjänst järntillskott till blodgivare med ökad risk att utveckla järnbrist. Avsikten med
järntillskottet är att förebygga eventuell järnbrist orsakad av blodgivning. Det järn som fås via
tillskott konkurrerar inte med järn från kosten vad gäller kroppens upptag av järnet.
Blodgivaren kan därför med fördel äta järnhaltig mat utöver järntillskottet.

Kan man få för mycket järn?

Det järntillskott som Blodtjänst delar ut kan tryggt användas av en frisk blodgivare. Man bör
dock beakta att järnet kan inverka på upptagningen av många läkemedel. Om man använder
någon medicin, ska man inte ta den och järntillskott samtidigt. Man bör hålla en paus på minst
2 timmar mellan intaget av mediciner och järn. Järntillskott kan ursaka magbesvär.

Hur skall järntillskottet som ges vid blodgivning användas?

Järntabletterna ska tas som en enkeldos om 1 tablett en gång om dagen eller varannan dag.
Använd alla tabletter som du får i samband med blodgivningen. Järnet tas bäst upp i kroppen
om tabletten tas på tom mage, men den kan också tas i samband med måltid. C-vitamin
stimulerar upptaget av järn, medan mjölk, kaffe och te försämrar upptaget. Järntabletterna
innehåller också en liten mängd C-vitamin.