Sök Menu

Hur ger man blod

 

1. Gör ett snabbtest om lämpligheten

Om du vill ge blod för första gång, testa med en snabb webbtest om du kan donera blod: Kan jag donera? 

Du behöver inte veta din blodgrupp, den testas varje gång i alla fall.

2. Boka tid till blodgivningen

OBS! För närvarande betjänar vi blodgivare som har bokat tid. Genom detta kan vi se till att det endast finns ett begränsat antal blodgivare i blodgivningen och ta hand om säkerheten under coronavirusepidemin. 

Du kan ge blod i vilken som helst av våra blodtjänstbyråer eller blodgivningsevenemang. 

Om du vill komma på blodgivning med en kompis eller med en grupp ska ni boka en egen tid för var och en.

3. Fyll i den elektroniska hälsodeklarationen på förhand

Fyll i hälsodeklarationen föregående eller samma dag som du kommer till blodgivningen. 

OBS! Man kan inte längre fylla i hälsodeklarationen i pappersform. Om du fyller i hälsodeklarationen med iPhone rekommenderar vi att använda webbläsaren Safari.

4. Före blodgivningen

Ät och drick som vanligt den dagen du ger blod, men undvik dock kraftig mat strax före en blodgivning.

Ta med dig en legitimation med ditt fotografi och din finländska personbeteckning. Blodgivarkortet gäller inte som legitimation, men körkort gäller.

OBS! Coronaviruspandemin har medfört vissa ändringar i kriterier för blodgivning. Du hittar alla ändringarna här.

5. Anmälning

Kom på blodgivning till det verksamhetsställe som du har bokat tid till. Anmäl dig med din identitetskort när kommer du till blodgivningen. 

Då du första gången ger blod, antecknar vi ditt namn, din personbeteckning, din adress, ditt telefonnummer, din e-postadress och ditt blodgivarnummer i blodgivarregistret. Läs mer om vårt dataskydd.

6. Fyll i hälsodeklarationen senast på blodgivningsplats

Drick ett par glas vatten, saft eller kaffe.

Om du inte har fyllt i hälsodeklarationen redan på förhand kan du göra det på blodgivningsplatsen med din egen apparat eller med Blodtjänsts datorer.

Med hjälp av hälsotestet och den intervju som sjukskötaren gör, försöker vi trygga säkerheten både för dig och för den som får blodet. Ett jakande svar betyder inte nödvändigtvis att du inte kan ge blod. Svara därför noggrant och ärligt.

Ge oss gärna tillstånd att kalla dig till blodgivning då blodlagren för din blodgrupps del behöver påfyllning.

7. Vi intervjuar dig och kontrollerar ditt hemoglobinvärde

I nästa skede går du tillsammans med en sjukskötare igenom frågorna och din identitet kontrolleras inför varje blodgivning. Ni diskuterar på tu man hand och sjukskötaren har tystnadsplikt. Sjukskötaren tar också ett litet blodprov från din fingertopp för att kontrollera hemoglobinvärdet. Man kan ge blod, om hemoglobinvärdet är 125–175 g/l för kvinnor och 135–195 g/l för män.

Sjukskötaren avgör om du den här gången kan ge blod. I oklara fall rådfrågas vår läkare.

8. Blodpåsen fylls på ungefär tio minuter

Om inga hinder för blodgivning finns, kan du lägga dig på blodgivningsbritsen. Vi samlar in ungefär en halv liter blod från venen i armvecket och blodpåsen fylls på ungefär fem till tio minuter. I början av varje blodgivning tas också några blodprov, vilka används för bestämning av blodgruppen och test av virusförekomst. Efter blodgivningen lägger sjukskötaren ett stadigt förband om stickpunkten. Ligg gärna kvar och vila en stund på britsen efter blodgivningen.

Blodgivningen ska inte göra ont. Om du under blodgivningen börjar känna dig illamående, eller om nålen orsakar obehag, ska du berätta det för sjukskötaren. Blodgivningen kan på din begäran avbrytas när som helst och du behöver inte förklara dig.

9. Njut av en kopp kaffe med dopp och ta det lugnt

Vi bjuder blodgivarna på kaffe och te med tilltugg, så sitt gärna kvar och njut en stund av det som kafeterian bjuder på. Det hjälper din kropp att återhämta sig från blodgivningen.

Den vätskemängd du förlorar vid blodgivningen, ersätts inom ungefär ett dygn, om du kommer ihåg att dricka litet mer än normalt. För att vätskebalansen så fort som möjligt ska återställas, ska du under resten av dagen också undvika motion, bastubad och annan extra svettning. I synnerhet på sommaren är det viktigt att du dricker tillräckligt.

Undvik att anstränga den arm från vilken du gav blod i minst två timmar, så att stickstället inte börjar blöda och det uppstår ett blåmärke på armen. Låt plåstret sitta kvar högst två timmar, förbandet får sitta kvar längre.

Vi erbjuder järntillskott till kvinnor under 50 år och till alla som ger blod ofta. Använd alla tabletter som du får!

Om du under pågående blodgivning, eller när som helst därefter märker att du har glömt att berätta för oss någonting som kan påverka det givna blodets säkerhet, ska du genast kontakta den blodgivning där du gav blod, eller ringa blodgivarnas avgiftsfria infotelefon 0800 0 5801.

Kontakta oss, om du efter blodgivningen:

  • inom en vecka insjuknar i feber
  • inom en månad konstateras lida av en allvarlig sjukdom (till exempel cancer)
  • får vetskap om att du, eller din sexpartner har en sjukdom som smittar via blodet (till exempel HIV, eller hepatit B eller C).

 

10. Följ med blodsituationen och kom på nytt

Vi hoppas att du gör blodgivning till en trevlig och långvarig vana.  Vi rekommenderar att unga kvinnor mellan 18-25 år donerar blod högst 1 gång per år. Annars rekommenderar vi att kvinnor donerar högst 2-3 gånger och män högst 3-4 gånger om året. 

Mellan två blodgivningar måste kvinnor hålla en minimipaus på minst 91 dygn och män minst 61 dygn. Med hjälp av räknaren kan du räkna ut om minimitiden för följande möjliga blodgivning har gått.

Det beror på din blodgrupp när din hjälp behövs som allra mest. Följ med blodsituationen i din blodgrupp via droppsymbolen i blodbarometern på vår webbplats och kom nästa gång för att ge blod senast då vi skickar dig en kallelse. Tack för att du bidrar med din hjälpinsats.

 ​