Sök Menu

Hemokromatos

Hemokromatos är en ärftlig sjukdom, som medför att tunntarmens upptag av järn ökar, vilket i sin tur leder till att kroppens järnreserv blir större än normalt. Orsaken till hemokromatos är en ärftlig förändring, eller genmutation. Mutationen är vanligast i den så kallade HFE-genen. För stor järnhalt i kroppen kan bland annat leda till störningar i leverns funktion, typ-1 diabetes och hjärtsvikt (hjärtinsufficiens).

Personer med HFE-genmutation och sådana med lindrig hemokromatos kan ge blod, om deras tillstånd följs upp av en läkare och de inte har utvecklat de ovan nämnda, allvarliga symtomen på höjda järnhalter. Innan man börjar ge blod och allra senast inför den första blodgivningen, vill Blodtjänsts läkare ha en kopia av personens sjukjournal, med diagnos, information om att följdsymtom inte förekommer och en beskrivning av vårdplanen.

Hemokromatospatienten kan med anledning av sin sjukdom på förhand kontakta Blodtjänsts sjukskötare via blodgivarnas avgiftsfria infotelefon 0800 0 5801 (må–fre kl. 8–17)​